Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

24 Dec

24.12.2013 Arc peste timp:profesor-student sau de la cartelă la calculatorul cuantic

Posted in Mesaje transmise catre... on 24.12.13

Arc peste timp : profesor-student sau de la cartelă la calculatorul cuantic.

Eram student în anul IV când am participat la un curs  facultativ de ”Calculatoare”.

Profesorul Profir Degeratu se întorsese de curând din Polonia   unde toate  catedrele erau dotate cu calculatoare , iar domnia sa declara ceva mai târziu ” Venind în țară în 1965 , am dorit să continui formarea unui  colectiv și să realizez ceea ce am văzut bun acolo, în sensul dotării cu tehnică de calcul și al pregătirii colegilor în domeniile de vârf : calculatoare, teoria sistemelor,automatizări, optimizări”.

A găsit un student de excepție, Pop Emil, pe care la îndrumat spre aceste domenii de vârf.

Profesor-student.

O parte din cursul de calculatoare a fost  predat de  fostul student Pop Emil, devenit între timp asistent. Îmi amintesc cu câtă însuflețire ne povestea despre  calculatorul de proces instalat la Combinatul Siderurgic de la Hunedoara pentru comanda instalației de tăiat produsele laminate. Tăiere  precisă, la aceiași lungime, eliminându-se pierderile de material.

Îmi amintesc că la unul dintre cursuri a venit cu o cartela utilizată pentru programarea calculatoarelor  din acea vreme. A luat-o în mâna dreaptă, a ridicat-o cât mai sus pentru a putea fi văzută de toții studenții.

          Am aici  o cartelă pentru calculator, a spus domnia sa.

          Aveți cumva și un bon la cantină ? a întrebat unul dintre colegi , deoarece  semăna, ca formă , cu cartela primită de studenți pentru a putea servi masa la cantina Institutului.

După audierea acestui curs, interesul nostru, al studenților, pentru utilizarea calculatoarelor a fost foarte mare. Așa se explică faptul  că multe proiecte de diplomă ale promoției 1970  au avut ca obiect calculatorul. Colegul nostru Cornel Puiu, devenit mai târziu Directorul unui Centru de calcul de Cluj-Napoca, s-a ocupat de  ”Proiectarea unui calculator specializat pentru determinarea proprietăților rocilor”. Eu am făcut , ca realizare practică la proiectul meu  de diplomă, un comparator de numere binare.

În același an, ca cercetător la un institut de cercetări am scris un articol intitulat ”Prietenul meu calculatorul” în care făceam apologia utilizării calculatoarelor în activitatea de cercetare.

                Apoi,în 1977, am venit la Craiova, la Facultatea de electrotehnică. Profesorul Profir Degeratu a introdus un curs nou în Planul de învățământ: Utilizarea calculatoarelor în acționările electrice. Mi-a fost încredințat mie. La început baza materială a fost redusă. Utilizam calculatoarele de la Centrul de calcul al Uzinei Electroputere sau de la Centrul de calcul al Universității. În 1981 am primit, prin repartiție guvernamentală, adică gratuit, un calculator M18 B ,  fabricat la Fabrica de calculatoare de la București. Nu a fost simplu dar nici imposibil.

                Programele puteau fi introduse și de la un cititor de cartele dar și de la o bandă magnetică sau de la un Floppy disk extern. Era un mare progres, un mare avantaj.

                Profesor-student.

                Timpul a trecut. Mulți dintre studenții care au utilizat M18B și-au croit un drum profesional legat de calculatoare. Cu  puțini dintre ei am păstrat legătura.

                În decembrie 2013  am scris un articol în Revista Tehnică și Tehnologie.

http://www.ttonline.ro/sectiuni/strategii/articole/11468-model-de-dezvoltare-afacerii-prin-inovare-vii-valorificarea-potentialului-creativ-din-

La scurt timp am primit un mesaj intitulat ”Arc peste timp”

O adevărată surpriză să vă “citesc” în revista Tehnică&Tehnologie (la care eu colaborez de câțiva ani).[Am fost studentul Dumneavoastră prin anii 1990.] Va trimit atașat un articol pe care l-am scris recent pentru revista CHIP, despre calculatoarele cuantice. Sănătate și La mulți ani! Cu respect, Mircea Băduț , Râmnicu-Vâlcea.

Am constatat ,apoi, că domnul ing.Mircea Băduț a scris 11 cărți despre  calculatoare. Cea mai recentă “Sisteme geoinformatice pentru electroenergetică”, Editura Polirom, 2008.

Am citit cu interes articolul despre Calculatorul cuantic. Mi-am adus aminte de întâmplarea cu cartela de calculator.

Așa mi-a venit ideea să scriu articolul Arc peste timp : profesor-student sau de la cartelă la calculatorul cuantic.

No Comments »