Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

05 Dec

05.12.2013 Karol Saal

Posted in Mesaje transmise catre... on 05.12.13

Karol Saal Karol Saal

 

În 4 octombrie 2012 s-a desfășurat la Suceava Conferința Națională de Acționări Electrice, ediția a XVI-a. Am prezentat în Plen lucrarea ” CNAE Conferință profesională ,cu Istorie scrisă de Oameni timp de 40 ani” Am povestit acolo despre mai mulți oameni care au construit Școala de Acționări electrice din România. Printre ei: Karol Saal.

În lucrarea evocată scriam:

 

S-a născut în satul Lipcani din judeţul Bistriţa-Năsăud, la data de 25 aprilie 1929. În perioada 1944-1947 a fost elev al Gimnaziului teoretic din Bistriţa pe care l-a absolvit în 1947. În perioada 1947-1952 a fost student al Facultăţii de Electrotehnică, Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi. Deşi era încă student, în perioada 1950-1951, a funcţionat ca asistent la catedra de Maşini electrice. Timp de zece ani, între 1951 şi 1961 a funcţionat ca inginer în domeniul proiectării instalaţiilor electrice în Bucureşti, Sibiu şi Braşov. Din 1958 până în 1961 a funcţionat în calitate de cadru didactic asociat la catedra de Fizică a Institutului Politehnic din Braşov, înfiinţat în 1953. Din 1961 devine titular la Catedra de Electrotehnică, iar din 1968 până în 1987 a fost profesor la catedra de Acţionări Electrice. În 1968 a obţinut titlul de doctor inginer, avându-l conducător de doctorat pe profesorul Nicolae Boţan. A plecat în Germania, unde locuieşte şi în prezent. În perioada 1992-1994 a fost încadrat ca profesor la FH Regensburg, Germania, Facultatea de Electrotehnică, Catedra de maşini electrice.

Din 1970 a devenit conducător de doctorat în domeniul acţionărilor electrice şi a condus 25 de teze la Universitatea din Braşov şi la Universitatea Tehnică din Dresda.

A scris, în colaborare, mai multe manuale de acţionări electrice , printre care Sisteme de acţionare electrică. Determinarea parametrilor de funcţionare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1981. A scris circa 75 de articole şi lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice.

L-am cunoscut pe profesorul Saal Karol. Am scris împreună un articol: Modelul termic şi curbele limită termice statorice ale motoarelor asincrone trifazate, publicat în Revista Electrotehnica nr. 2, 1986.

            L-am cunoscut pe profesorul Saal Karol. Apăruseră calculatoarele personale de tipul HC la care programele erau salvate pe casete audio. Am petrecut ore bune în apartamentul domniei sale din Braşov discutând despre cum pot fi utilizate calculatoarele în acţionările electrice.

In ultimele zile am pus ordine în documente mai  vechi și am dat peste câteva scrisori primite de la profesorul Karol Saal.Printre ele una datată ”Brașov, 15 mai 1985” și în care dă câteva detalii legate de apariția articolului scris de noi pentru Revista Electrotehnica.

Dragă și stimate tovarășe Manolea,

Pe la sfârșitul lunii aprilie am fost la redacția Revistei EEA- Electrotehnica, corecând șpaltul unui articol din nrumărul 4. Cu această ocazie am verificat intrarea în redacție a articolului trimis de noi care, probabil , o să apară cam târziu, pe la sfârșitul anului, fiindcă numărul din octombrie va fi dedicat aniversării a 25 de ani a ICPE-ului.

Cum cine spune A, spune și B, ne-am înscris la sesiunea ICPE-ului ”Electrotehnica.Probleme actuale ale progresului tehnicȚ , târziu, mai precis azi că  târziu am primit invitațiile. Va avea loc tot în octombrie.Trimit alăturat o copie a rezumatului trimis. Ideea cu folosirea curbelor limită termice statorice pentru verificarea puterii motorului  de acționare, fabricat pentru S1 și folosit în alte servicii, a fost foarte bună.Peste vreo cîteva săptîmâni am să vă trimit o primă redactare a lucrării ( nu știu dacă este limitat volumul ei, asta vom vedea ulterior), ca să o vedeți, să mai completați ce va mai fi posibil și să o trimitem apoi sub formă definitivă la ICPE.Lucrarea în extenso se cere pînă la 1 iulie a.c.

            În rest nimic nous pe la noi ; sînt prins și în comisia de examen de stat și la admitere cît și la un bacalaureat.

            Cu cele mai bune urări de sănătate și prosperitate întregii  familii,

Saal”

 

            Poate fi un exemplu de …corespondență profesională din acei ani.

No Comments »