Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

07 Aug

Victor Daimaca – singurul astronom român descoperitor de comete.

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 07.08.12

Victor Daimaca singurul astronom român descoperitor de comete.

Întâlnim zilnic, pe stradă, zeci de oameni. Toţi par să fie la fel. Unora , care nu sunt îmbrăcaţi „ la trei ace” , cum se spune într-o expresie plastică, care nu îşi expun cu vehemenţă punctul de vedere, care „ nu se bat cu pumnul în piept” , nici nu le dăm importanţă. Şi totuşi, unii  dintre ei au puterea ca printr-o muncă  de furnică , cu mijloace  financiare proprii, să acumuleze informaţii, să-şi formeze deprinderi şi, în final,   să deschidă porţi ale cunoaşterii nebănuite de ceilalţi  umblători prin viaţă. Unul dintre aceştia a fost Victor Daimaca, singurul astronom român descoperitor de comete.

Biografia unui profesor de liceu.

Victor Daimaca s-a născut în data  de 22 august 1892 , la Turnu Severin. Părinţii săi  Maria şi Dumitru Daimaca erau mici  negustori  şi aveau o casă „ semeaţă” în cartierul olarilor din Turnu Severin. A urmat şcoala primară în oraşul natal, apoi Liceul „Traian” pe care l-a absolvit în anul  1913. Încă de mic, dar mai ales în perioada liceului a fost pasionat de astronomie, aşa că şi-a continuat studiile la  Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Aici întâlneşte dascăli  celebri, pasionaţi de meseria lor cum au fost  Gheorghe Ţiţeica, născut şi el în Turnu Severin, creator al unor capitole din geometria diferenţială proiectivă şi afină ,  Nicolae Coculescu, născut la Craiova, profesor de astronomie şi mecanică cerească, astronom remarcabil  care a îmbinat în mod creator studiile teoretice cu observaţiile foarte precise, cel  care , în 1908,  a întemeiat   Observatorul astronomic  din Bucureşti.

După absolvirea facultăţii, a desfăşurat diverse activităţi , iar din 1929 Victor Daimaca s-a stabilit în Târgu Jiu. La început  a funcţionat la Şcoala de meserii din satul în care s-a născut eroina Ecaterina Teodoroiu, Vădeni, acum un cartier al oraşului Tg. Jiu.  S-a remarcat prin rigurozitate şi tenacitate,  fiind apoi transferat  la Şcoala Normală de băieţi din Târgu Jiu  unde a predat  aritmetica, algebra şi  geometria.

În 1949, la vârsta de 57 de ani, s-a mutat în Bucureşti pentru a lucra la Observatorul Astronomic. S-a stins din viaţă la 20 mai 1969 în Bucureşti la vârsta 77 ani.

Începuturile pasiunii pentru astronomie

One comment »

21 Apr

26 aprilie, Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 21.04.12

26 aprilie – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale

Din anul  2000, în calendarul ONU a fost inclusă o nouă sărbătoare: Ziua Mondială a proprietăţii intelectuale. Proprietatea intelectuală se referă la creaţii ale minţii şi se împarte în două categorii: Proprietatea Industrială (invenţii; mărci şi indicaţii geografice; desene şi modele industriale) şi Dreptul de Autor (opere literare; lucrări muzicale, de artă şi arhitectonice).

Iniţiativa instituirii noii sărbători a aparţinut Chinei, care a propus ca ziua în care a intrat în vigoare Convenţia Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală OMPI, adică 26 aprilie 1970 ,   să fie desemnată ca Ziua Mondială a Proprietăţii  Intelectuale

Propunerea Chinei a fost   adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale şi de atunci, din anul 2000, ziua de 26 APRILIE  este celebrată de    OMPI şi de statele membre în fiecare an, constituind  o oportunitate pentru sensibilizarea publicului asupra  rolului şi contribuţiei proprietăţii intelectuale la  dezvoltarea economică, culturală şi socială a ţărilor  lumii.

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale asigură protecţia la nivel mondial a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru ca în acest fel, creativitatea inventatorilor şi a autorilor să fie recunoscută şi recompensată.

În fiecare an Directorul General al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale lansează un mesaj cu o anumită destinaţie. În acest an , 2012, Directorul General al OMPI , domnul Francis Gurry,  a  transmis  un mesaj dedicat  inventatorilor  vizionari – oamenilor  ale căror invenţii  au transformat  viaţa noastră.

Iată ce se spune în

No Comments »

08 Apr

Alexandru Buia – ctitorul Grădinii botanice din Craiova

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 08.04.12

Alexandru Buia – ctitorul Grădinii botanice din Craiova

Despre Grădinile  botanice.

Grădina botanică este , azi, o instituţie de cultură  şi un spaţiu de relaxare pentru populaţie. Ca instituţie de cultură,ca instituţie  de cercetare a apărut încă din antichitate , grădina botanică  fiind “laboratorul” în care medicii  cultivau plantele de care aveau nevoie în tratarea bolnavilor.Apoi ,în perioada Renaşterii, grădinile botanice au fost organizate pe lângă universităţi, pentru studiul ştiinţelor naturale,pentru aclimatizarea speciilor exotice, iar mai nou pentru conservarea speciilor ameninţate cu dispariţia.Se poate spune că o Universitate care are o grădină botanică este o instituţie de nivel mondial.  În lume sunt cca 800 de grădini botanice, în înţelesul actual de organizare şi funcţionare, dintre care  9 sunt în România:Arad,  Bucureşti, Cluj-Napoca , Craiova,Galaţi,  Iaşi, Jibou- Sălaj, Tg.Mureş, Tulcea. Grădina botanică  de la Craiova a fost  ctitorită de  Alexandru Buia, profesor la Facultatea de Agronomie din Craiova.

No Comments »

24 Mar

Dragomir Hurmuzescu- părintele radiofoniei din România.

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 24.03.12

Dragomir Hurmuzescu- părintele radiofoniei din România.

De ce invetea oamenii? Analizând istoria mai multor invenţii se poate spune că oamenii caută soluţii la problemele  de care se lovesc la un moment dat.  În cele mai multe cazuri aceste probleme îşi au rădăcinile în activitatea profesională.Un cercetător, un doctorand  formulează o  soluţie care trebuie verificată cu instrumentele existente, iar dacă nu există trebuie să le creeze, să le inventeze.O să dau exemplul unui  inginer  român , din a doua jumătate a secolului XIX care a inventat câteva dispozitive pentru a-şi finaliza teza de doctorat.  Spre onoarea sa aceste dispozitive au fost folosite şi de alţi cercetători contemporani cu el  reuşind  astfel să deschidă noi porţi ale cunoaşterii. Numele acestui inventator este Dragomir Hurmuzescu, considerat părintele emisiunilor radiofonice din România.

Şcoala de început şi şcoala superioară.

Dragomir Hurmuzescu s-a născut la data de 13 martie 1865  în Bucureşti ,într-o casă de pe strada Dorobanţi, , ca fiul cel mare al lui Martin Hurmuzescu, functionar modest de poştă, şi al Profirei, casnică.

No Comments »

17 Mar

Galileo Galilei: “ şi totuşi se învârte”

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 17.03.12

Galileo Galilei: “ şi totuşi se învârte”

În secolele al XV-lea şi al XVI-lea, omul recapătă conştiinţa de sine ca individ, după o lungă perioadă de anihilare filozofică a personalităţii specifică Evului mediu. În această perioadă reînvie interesul pentru cultura şi arta antichităţii clasice. În această perioadă, numită mai târziu, perioada Renaşterii,  s-au produs profunde transformări sociale, politice, economice, culturale şi religioase, care au marcat tranziţia de la societatea medievală către societatea modernă.

Spiritul  Renaşterii s-a manifestat şi în ştiinţă prin renunţarea la autoritarismul Evului mediu  şi căutarea unor explicaţii ştiinţifice bazate pe raţionament şi experiment. Personalităţile vremii au refuzat să se conformeze  convenţiilor acceptate de majoritate, devenind deschizători de noi drumuri în ştiinţă. În perioada Renaşterii s-au făcut descoperiri care au schimbat radical modul de gândire. Unul dintre reprezentanţii Renaşterii în ştiinţă a fost Galilelo Galilei, fondatorul mecanicii moderne, şi care a creat o stare de spirit în care raţionamentul ştiinţific şi experimentul aveau un loc aparte.

Descoperiri importante

No Comments »

26 Feb

Constantin I. Budeanu şi… puterea deformantă

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 26.02.12

Constantin I. Budeanu  si….puterea deformanta.

Folosim adesea expresii de forma” Luna asta a fost frig şi am consumat mult curent electric” sau  “ Trebuie să plătesc curentul electric”. De fapt plătim energia electrică, adică puterea electrică consumată într-un interval de timp. Consumatorul casnic plăteşte  energia activă.Cosumatorii industriali plătesc şi energia reactivă, adică un supliment de energie utilizată pentru magnetizarea motoarelor electice.Omul, consumatorul nu vede nici puterea activă, nici puterea reactivă şi nici puterea deformantă, care apare în cazul unor consumatori neliniari, bazaţi,  de regulă, pe componente electronice.Deşi nu  sunt văzute, aceste puteri au fost intuite, au fost definite de către  fizicieni, de  către specialiştii în electrotehnică. Puterea deormantă a fost intuită, a fost definită  a fost  explicată, pentru întreaga lume, de un român: Constantin I. Budeanu.

Povestea vieţii.

One comment »

17 Sep

Eugen Bădărău, fondatorul şcolii româneşti de fizica plasmei

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 17.09.11

Străzile au nume generice (Victoriei, Revoluţiei), au nume de oraşe, au nume de ţări, de pomi. Cele mai multe poartă numele unor oameni. De cele mai multe ori considerăm că între numele unor străzi apropiate nu există nicio legătură. Spre exemplu, în Timişoara sunt două străzi care poartă numele Remus şi Zoe. Puţini ştiu că ele sunt legate de academicianul Remus Răduleţ  şi de soţia acestuia, Zoe. În Bucureşti, două străzi perpendiculare poartă numele Eugen Bădărău şi Constantin Miculescu. Oare este vreo legătură între cele două nume?

tags: , ,

No Comments »

13 Aug

Cristea Mateescu – constructor de baraje şi hirocentrale

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 13.08.11

De mulţi ani , în vacanţă, merg în Ardeal. Merg la Cluj-Napoca.  Am mers din Craiova la Cluj-Napoca pe multe drumuri: prin Petroşani, prin Caransebeş, prin Timişoara, prin Braşov. De cele mai multe ori am mers pe Valea Oltului. Am multe amintiri legate de râul Olt.Imi place şi legenda legată de geneza râurilor Mureş şi Olt.  Într-un an am fost în satul  Comana de Jos. În anul acela plouase mult şi Oltul  ieşise din matcă. Apa  ajunsese în livada casei bunicului Alexandru  Furţea . Apa era de o palmă, iar merele căzute  din pomi   pluteau aproape nemişcate.Pe stâlpul porţii de la casa bătrânească erau mai multe semne ce  marcau nivelul la care , de-a lungul timpului, a ajuns Oltul revărsat. Dacă merg pe Valea Oltului, mă  opresc  sistematic la intrarea în defileul Oltului.Imi place barajul construit aici care transformă năvalnicul Olt din legendă, într-un lac  cu luciu liniştit ca în livada bunicului.Mulţi ingineri s-au ocupat de proiectarea şi construcţia barajelor.Unul dintre ei a fost şi academicianul Cristea Mateescu.

            Scurtă biografie

Cristea Mateescu s-a născut  în  data de 11 august 1894    la Caracal. Tatăl său a fost

tags: , ,

No Comments »

06 Aug

Gheorghe Cartianu- realizatorul primelor legături cu radiorelee din ţară

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 06.08.11

Mulţi dintre noi au aşteptat trenul într-o staţie de metrou din Bucureşti. Când călătoreşti timpul are altă valoare, aşa că fiecare dintre noi s-a uitat la ceasul din staţiile de metrou din Bucureşti ca să ştie când a plecat ultimul tren. Ceasurile din staţiile metroului bucureştean funcţionează încă de la darea în funcţiune a acestui mijloc de transport , adică din  1979 . Ele au fost concepute de Gheorghe Cartianu,inginer,profesor, inventator, cercetător şi creator de şcoală în domeniul radiocomunicaţiilor. În plus , un om sensibil faţă de colaboratorii săi, un om cu o cultură vastă care declara: “A nu fi atent la artă, la literatură, pentru că eşti inginer, e o mare eroare. Te transformi într-o maşină, devii un robot lipsit de sensibilitate”.

Scurtă biografie

tags: ,

No Comments »

30 Jul

Ludovic Mrazek, un pionier în geologia românească.

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 30.07.11

 

Discutam într-o zi cu un coleg oltean, dar care a petrecut mai mulţi ani la Timişoara , despre  oamenii importanţi din România. Am ajuns şi la academicieni.  Colegul meu  a făcut o remarcă : Oltenia nu a dat prea mulţi academicieni. Mi-au venit atunci în minte mai multe nume de academicieni născuţi în Oltenia sau în Craiova. Unul dintre aceştia , Ludovic Mrazek ,a fost una dintre personalităţile ştiinţifice marcante ale începutului de secol XX   care a reprezentat şcoala şi cercetarea geologică românească la  evenimentele  ştiinţifice internaţionale ale vremii. 

            Etapa de formare.

Ludovic Mrazek  s-a născut  la data 17 iulie 1867 în   Craiova.

tags: , ,

One comment »