Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

04 Nov

03.11.2016 Discurs rostit la Ziua Facultatii de inginerie electrica

Posted in Mesaje transmise catre... on 04.11.16

Discurs rostit  la Ziua Facultăţii de inginerie electrică din Craiova

Doamnelor și Domnilor,

Rădăcinile învățământului tehnic din Craiova se întind adânc  în timp, iar evoluția acestuia este legată  de evoluția învățământului politehnic din România și de evoluția industriei din Oltenia.

În contextul discuțiilor de azi trebuie menționat că în 1948 Școlile politehnice  din București, Iași și Timișoara sunt tranfromate în Institute politehnice.

Tot în 1948 începe să funcționeze efectiv la Craiova Institutul Agronomic.

La 1 septembrie 1949 este înființată Uzina Electroputere prin preluarea Halelor industriale ale Uzinei Malaxa. În același an este dată în funcțiune Centrala Diesel Electrică Electroputere contectată cu cea deja existentă.

Așa a apărut conjunctura economică și socială favorabilă  pentru înființarea, la 7 iulie 1951, a Intitutului de Mașini și Aparate  Electrice  din Craiova, destinat pregătirii inginerilor necesari  pentru activitatea din Electroputere.

Înființarea Institutului de Mașini și Aparate Electrice a creat  în zonă o stare de emulație cu totul specială. Cei mai valoroși tineri din Oltenia erau atrași  de ingineria electrică deoarece puteau învăța la IMAE și puteau lucra la Electroputere.

Această atracție s-a  menifestat atât  în rândul elevilor  de la liceele de profil, cum a fost Școala medie electrotehnică din Craiova, dar și în rândul elevilor din liceele teoretice,  printre care și Nicolae Bălcescu, datorită  implicării profesorilor de matematică și fizică.

Totul mergea bine. Laboratoarele aveau o dotare de  excepție, asigurată de Ministerul învățământului  și de Ministerul  energiei electrice și industriei electrotehnice. Au fost înființate secții noi, Electricarea industriei, transportului și agriculturii. Au fost repartizați la IMAE tineri absolvenți de la Institutele politehnice din București, Iași , Timișoara sau care terminaseră facultatea la Leningrad sau Moscova.

Mai mult, facultățile au fost reunite administrativ într-o singură instituție care a purtat numele ” Institutul Tehnic”.  S-ar fi putut numi chiar Institut politehnic.

În 1957, aparent fără motiv, IMAE  ete  transformat în Facultatea de electrotehnică și transferat la Intitutul Politehnic din București. Toate echipamentele au fost duse la București.

Unii dintre asistenți au plecat la București , la Timișoara, la Petroșani,  la Iași. Mulți au rămas la Craiova. Au rămas la Electroputere, la Institutul Agronomic, la Institutul pedagogic, înființat între timp.

Dar au rămas la Craiova  absolvenții IMAE din 1955, 1956, 1957. Au revenit la Craiova și cei  care s-au înscris  ca studenți la IMAE dar au obținut diploma de inginer la București. Mulți dintre ei au contribuit  esențial la dezvoltarea ” fenomenului electrotehnic  Craiova ”, iar prin  ”fenomen ”  înțeleg învățământ , cercetare, industrie.

În anii care au urmat, oltenii, născuți în Oltenia sau  adoptați de Oltenia,  au făcut multiple demersuri pentru continuarea învățământului  electrotehnic superior la Craiova.

Ca urmare ,în 1966  s-a înființat Universitatea din Craiova și s-a reînfințat Facultatea de  electrotehnică, iar cadrele didactice, adică oamenii care au ” ars”  pentru  IMAE s-au reîntors la  catedră, s-au reîntors la Craiova.

Experiența  IMAE a continuat, prin oameni,   la Facultatea de electrotehnică.

În ultimii  ani , industria craioveană, inclusiv industria electrotehnică a suferit transfromări majore.

Pentru a înțelege aceste transformări , dar mai ales pentru a găsi soluții de fond la problemele de zi,  comunitatea inginerilor  din Craiova  a  organizat  mai  multe activități, inclusiv întâlnirea de azi. Printre acestea se  numără și  elaborarea unei Monografii dedicată  ” fenomenului  electrotehnic  Craiova ”.

În primul volum  , ” 65 de ani de învățământ  superior electrotehnic la Craiova. Etapa 1951-1966”  am prezentat, în special, oamenii acestei perioade : studenți, ingineri, profesori.

Ne dorim  ca evocarea acestor  oameni  să ne dea puterea    de a continua  ” fenomenul electrotehnic  Craiova ” , instituționalizat oficial în urmă cu 65 de ani.

Vă mulțumesc!

Prof.dr.ing.Gheorghe Manolea

03.noiembrie 2016.

No Comments »