Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

19 Sep

Lucrari SINGRO 2016

Posted in Mesaje transmise catre... on 19.09.16

Comunicări în Plen

Aula ” Alexandru Buia”

Moderatori

Mihai MIHĂIȚĂ Președinte Asociația Generală a Inginerilor din România AGIR

Aurel CÂMPEANU Președinte Filiala  Craiova a Academiei de Științe Tehnice din România ASTR

Gheorghe MANOLEA Președinte Sucursala AGIR Dolj

11,00-11,10 Cuvânt introductiv

Mihai MIHĂIȚĂ-AGIR,ASTR

P.1. 11,10-11,25 Interfața dintre urbanism arhitectură și tehnologie în contextul conceptului de oraș inteligent.Interviu cu  Alexander Wandl , cercetator TU Delft, Olanda, dep. de Urbanism, catedra Tehnologia si Proiectarea Mediului

Radu  Adrian IONESCU

 Ordinul Arhitecților din  România ,Filiala Oltenia.

P.2. 11,30-11,45 Utilizarea surselor regenerabile de energie – o soluție pentru alimentarea cu energie electrică a orașelor inteligente.

Ion BOSTAN, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău

P.3. 11,50-12,05 Oxi-Jet « V-500 »  – Un echipament performant de protecţia mediului acvatic în oraşe.

Paul VLASE, Hydraulique sans Frontieres –Franța

P.4. 12,10-12,25 Asigurarea calității educației, precondiție pentru dezvoltarea durabilă a ”orașelor inteligente”.

Andrei CHICIUC, Carolina TIMCO; Stela GUVIR-Agenția Națională de Asigurare a Calității în Îvățământul Profesional,Republica Moldova

P.5. 12,30-12,45 QFORT – un produs românesc care cucerește Europa.

Ștefan Cherciu – CASA  NOASTRĂ  SA Craiova

P.6 12,50-13.05 Provocări și oportunități în transportul feroviar din România.

Ion GÎRNIȚĂ, Augustin POPESCU, Sorin DUMITRESCU, Daniela RACHIERU, Radu ZLATIAN- SOFTRONIC SRL Craiova

P.7 13,10-13,25 Tendințe și perspective în transportul electric urban individual.

Sorin PETCU-NEXTPACK MCHINERY Craiova

Secția 1 Infrastructură  și mijloace de  transport în comun și individual, monitorizarea traficului și parcărilor

Aula ”Alexandru Buia”

Moderatori: Vasile DRAGU Universitatea ”Politehnica” din București, Mircea BEJAN  Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Dumitru SACERDOȚIANU ICMET Craiova

1.1. 15,30-15,44 Modele pentru estimarea accidentelor la nivelul zonelor urbane.

Șerban RAICU , Dorinela COSTESCU, Augustin Mircea ROȘCA

1.2. 15,45-15,49 Dezvoltarea transportului public urban de mare capacitate – soluţie pentru un oraş inteligent.

Vasile DRAGU , Eugenia Alina ROMAN

1.3. 16,00-16,14 Analiza, modelarea și optimizarea circulației rutiere în zona Universității din Craiova.

Victor OȚĂT , Oana Victoria OȚĂT

1.4. 16,15-16,29 Parcările modulare- o soluţie de viitor.

Mircea BEJAN, Ioana  BĂLAN,  Barbu BEJAN

1.5. 16,30-16,44 Simularea sistemelor de acționare electrică destinate vehiculelor inteligente de transport urban.

Marcel NICOLA,  Dumitru SACERDOȚIANU

1.6 16,45-16,49 Bicicletă solară hibridă.

Dragoș PARASCHIV,  Costică ȘTEFĂNESCU

17,00-17,14 Pauză
1.7 17,15-17,29 Realizări și perspective în domeniul transportului modern cu aeronave, automobile și alte mijloace de locomoție.Soluții pentru transportul într-un oraș inteligent.

Traian TOMESCU,  Tudor TOMESCU, Gheorghe MACHIDON, Traian DÂRLĂU

1.8. 17,30-17,44 Dezvoltarea contrucțiilor de aeronave și a altor mijloace de locomoție cu motoare electrice și celule fotovoltaice  în vederea extinderii conceptului de oraș verde inteligent.

Traian TOMESCU , Tudor TOMESCU,  Viorel ȚIGĂU, Viorel ȘIȘMAN

1.9. 17,45-17,49 Autovehiculul autonom – o soluție pentru un oraș inteligent.

Constantin ȘULEA-IORGULESCU,  Cosmin IONETE

1.10 18,00-18,14 Standarde pentru transportul public și individual.

Daniela LULEA

1.11 18,15-18,29 Circulaţia urbanǎ şi semafoarele. Semaforul Şcolar- o preocupare actualǎ.

Mircea POPESCU

18,30-18,59 Discuții

Secția 2.Infrastructură și mijloace  pentru comunicații. Platforme IT pentru informarea și consultarea cetățenilor privind guvernarea orașului și activitățile de interes public.

Amfiteatrul ”Liviu Emil Pop” – parter L114

Moderatori :Mihaela POPA Universitatea ”Politehnica” din București, Vasile GRAMA Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Florin RAVIGAN Universitatea din Craiova

2.1. 15,30-15,44 Intermodalitate în mobilitatea urbană

Mihaela POPA, Cristina OPREA, Aura RUSCĂ, Anamaria ILIE

2.2. 15,45-15,49 Reliability for a Green Internet Of Things

Dragoș POPA, Mirela CODESCU, Andrei POPA

2.3. 16,00-16,14 Echipament  specializat și sistem pentru  informații  stradale

Gheorghe MANOLEA, Alexandru NOVAC, Florin RAVIGAN, Laurențiu ALBOTEANU, Constantin ȘULEA-IORGULESCU

2.4. 16,15-16,29 Transponders for a SMART city

Dragoș POPA, Traian TOMESCU,  Ion LAURENȚIU, Miron RÂNDEȚEAN

2.5. 16,30-16,44 Sistem informatic de management al transportului urban de călători

Svetlana IONESCU

2.6 16,45-16,49 Aplicaţii ale sistemului geoinformaţional pentru elaborarea și administrarea documentaţiei de urbanism

Vasile GRAMA, Livia NISTOR-LOPATENCO, Andrei IACOVLEV

17,00-17,14 Pauză
2.7 17,15-17,29 IT Platforms for real-time monitoring Internet Of Things in Smart City

Andrei POPA, Mirela CODESCU, Dragoș POPA

2.8. 17,30-17,44 WEB GIS Tool for integrating hazard information in the Civil Protection Service– SMARTWATER project

Iuliana NICHERSU, Iulian NICHERSU, Marin MIERLĂ, Cristian TRIFANOV

2.9. 17,45-17,49 Dezvoltarea unui model inteligent al transportului în baza conceptului „Internet of Thing”

Dinu ȚURCANU, Serghei ANDRONIC, Tatiana ȚURCANU

18,00-18,29 Discuții pe tema ” Infrastructură și mijloace  pentru comunicații”
18,30-18,59  Discuții pe tema ” Platforme IT pentru informarea și consultarea cetățenilor privind guvernarea orașului și activitățile de interes public”

 

Secția 3.Energia verde- producere, gestionare, utilizare.

Amfiteatrul ”Ioan Safta” – parter L119

Moderatori : Elena HELEREA Universitatea ”Transilvania” din Brașov, Ioan LUMINOSU Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, Laurențiu ALBOTEANU Universitatea din Craiova

 

3.1. 15,30-15,44 Filiera foto voltaică (FV) şi costul kWh livrat, suport pentru dezvoltarea oraşului inteligent. Tendinţe.

Florin TĂNĂSESCU

3.2. 15,45-15,49 Sisteme electro-hidraulice de ghidare şi orientare a panourilor solare voltaice şi termice.

Coreneliu CRISTESCU, Cătălin DUMITRESCU, Radu RĂDOI, Liliana DUMITRESCU

3.3. 16,00-16,14 Model experimental termosolar echipat cu lentile Fresnel

Ioan LUMINOSU, Aldo DE SABATA, Traian JURCA

3.4. 16,15-16,29 Determinarea temperaturii de stagnare în regim de staționare a unui captor plan termosolar prototip

Ferenc GASPAR, Ioan Aurel CHERECHEȘ, Doru Laurean BĂLDEAN

3.5. 16,30-16,44 Panourile fotovoltaice, soluții pentru un oraș inteligent

Laurențiu ALBOTEANU, Gheorghe MANOLEA

3.6 16,45-16,49 Compararea performanțelor algoritmilor de căutare a punctului de putere maximă a sistemelor fotovoltaice.

Cristian HOARCĂ, Marian RĂDUCU

17,00-17,14 Pauză
3.7 17,15-17,29 Surse de energie pentru o dezvoltarea durabilă

Elisabeta VASILESCU

3.8. 17,30-17,44 Invenţiile lui Nikola Tesla (1856-1943) – O abordare inedită asupra sustenabilităţii energetice într-un oraș inteligent.

Elena HELEREA, Beatrice MOAȘA

3.9. 17,45-17,49 Soluții pentru diminuarea poluării sonore în orașele inteligente

Ion VIDICAN, Mircea BEJAN, Ioan Aurel CHERECHEȘ

18,00-18,59 Discuții

 

 

 

Secția 4.Alimentarea cu apă – distribuție, gestionare

Amfiteatrul ”Ioan Hațeganu” – etaj 1 L212

Moderatori :Paul VLASE Hydraulique sans Frontières, Franța, Ioan Aurel CHERECHEȘ , Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Traina  CRIȘU SC Nova Consult SRL

4.1. 15,30-15,44 Factorii care influențează calitatea medie a apei deversate dintr-un oraș inteligent. Studiu  de caz pentru Cluj-Napoca

Ioan Aurel CHERECHEȘ, Ilarie IVAN, Călin NEAMȚU, Mircea BEJAN, Ferenc GAȘPAR

4.2. 15,45-15,49 Instalaţie inovativă şi performantă de separare a hidrocarburilor din apele poluate cu produse petroliere

Polidor BRATU, Octav BĂRBUNEANU

4.3. 16,00-16,14 Modernizări ale sistemului de distribuție a apei în Municipiul Craiova

Traian CRIȘU, Lavinia CRIȘU, Mihaela Sabina POPA, Marinel NAIDIN

4.4. 16,15-16,29 Instalaţie inovativă şi performantă pentru potabilizarea apei.

Octav BĂRBUNEANU, Cătălin ZAHARIA

4.5. 16,30-16,44 Lovitura ”Belier” în instalațiile hidraulice.

Paul VLASE

4.6 16,45-16,49 Performanţele instalaţiilor inteligente de epurare a apelor menajere uzate amplasate în zona limitrofă a oraşelor.

Polidor BRATU, Dan ION

17,00-17,14 Pauză
4.7. 17,15-17,29 Using the methodology of evolutionary prototyping to design a smart water grid

Gabriela Dana PETROPOL ȘERB, Ionuț PETROPOL ȘERB

4.8. 17,30-17,44 Posibilități de scădere a riscului  de inundații urbane
cauzate de ploile abundente din ultimii ani.
Andrei POGANY, Cristina BORCA
4.9. 17,45-17,59 Cercetări privind monitorizarea  activă şi pasivă a aeromicroflorei în spaţii destinate expertizării alimentelor prin examene de laborator și extinderea aplicației la decontaminarea clădirilor publice.

Ioan Eugen POPA, Gheorghe PUCHIANU,Valter Dorin ENACHE, Valentin NECULA

18,00-18,59 Discuții

 

 

 

 

 

Secția 5. Materiale.Deșeuri. Eficiența energetică a clădirilor și a sistemului  de iluminat.

Amfiteatrul ” Marin Păun ” – etaj 1 L207

Moderatori : Elisabeta VASILESCU, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galați, Radu PENTIUC, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Paul OLARU SCO Expert Pool Elveția

5.1. 15,30-15,44 Nano-benzi multistrat din polimeri cu memoria formei aplicate noilor generatii de lagare utilizate in turbocompresoare rezistente la frecarii mari.

Paul OLARU, Ian HUTCHINGS , Nicole DORR

5.2. 15,45-15,49 Eco-proiectarea proceselor/tehnologiilor în ingineria materialelor.

Elisabeta VASILESCU

5.3. 16,00-16,14 Eco-materiale într-un oraș fără poluare.

Mircea DOBRESCU, Marius VASILESCU

5.4. 16,15-16,29 High sensitive gas microsensors based on sulfonated CNTs and CNTs/Polyaniline

Ștefan Ionuț SPIRIDON, Ilarian Eusebiu IONETE, Florian BOGDAN

5.5. 16,30-16,44 Contribuții privind valorificarea deșeurilor textile produse în fabricile din Craiova.

Ana Cristina MANEA, Mirela BLAGA, Dorin DAN

5.6 16,45-16,49 Deşeurile medicale – generare, gestionare și eliminare ecologică.

Vlad Gabriel VASILESCU, Elisabeta VASILESCU

17,00-17,14 Pauză
5.7 17,15-17,29 Observatorul energetic ANERGO, soluție pentru un oraș inteligent.

Florin ANDRONESCU

5.8. 17,30-17,44 Tablouri inteligente/smart panels.

Mihaela GUȘĂ, Mihai MATEIAȘI

5.9. 17,45-17,59 Calitatea energiei electrice la iluminatul stradal.

Radu PENTIUC, Cezar Dumitru POPA

5.10 18,00-18,14 Sistemul de colectare si reciclare a deseurilor din orasul meu Bulle, Elvetia

Silvia PROGIN

5.11 18,15-18,29 Performanţa termică a aparatelor  inteligente de încălzire   a locuinţelor individuale pe bază de combustibili solizi

Dan ION, Mihai CIUNCANU

5.12 18,30-18,44 Echipament cu microunde pentru uscarea controlată a materialelor din lemn pentru construcţii.

Mihai CIUNCANU, Cătălin ZAHARIA

5.13 18,45-18,59 Influența zonelor unitare de încălzire

Elena VOICHIȚA

Secția 6.Educație, formare continuă specifică pentru   cetățenii unui oraș inteligent. Informarea și accesul la obiectivele turistice locale.

Amfiteatrul ”Marin Gâtan” –etaj 1 L219

Moderatori : Petru TODOS Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău,

Tiberiu BABEU Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, Doinița BĂLĂȘOIU Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova.

6.1. 15,30-15,44 Orașul inteligent în societatea cunoașterii

Mircea DUZINEANU

6.2. 15,45-15,49 Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova-instrument pentru recunoașterea calificărilor și competențelor

Stela BALAN, Petru TODOS

6.3. 16,00-16,14 Conceptul de economie circulară orientat spre orașul inteligent

Elena Simina LAKATOS, Oana Adriana CRIȘAN, Daniel Gheorghe LAKATOS, Mircea BEJAN

6.4. 16,15-16,29 Formarea capitalului uman: oameni educați pentru un oraș inteligent

Doinița BĂLĂȘOIU

6.5. 16,30-16,44 Metode și tehnici „inteligente” pentru dezvoltarea abilităţilor digitale ale cetațenilor unui oraș inteligent

Ileana DOGARU

6.6 16,45-16,49 Oraş inteligent – oraş al spontaneităţii și creativităţii în folosul omului

Violeta VOICU, Silviu ANDREESCU

17,00-17,14
6.7 17,15-17,29 Mari personalități inginerești timișorene imortalizate prin nume de străzi și statui

Tiberiu BABEU

6.8. 17,30-17,44 Muzeul istoriei tehnicii în aer liber

Alexandru MARIN, Valeriu PODBORSCHI, Maxim VACULENCU

6.9. 17,45-17,59 Aspecte legale privind realizarea paginilor de promovare a muzeelor în aer liber . Studiu de caz: Aleea personalitaților din Timișoara

Paul-Dan OPRIȘA-STĂNESCU, Tiberiu BABEU

6.10 18,00-18,14 Aspecte privind posibilitatea ilustrării unor realizări tehnice din aronautică la Brașov

Traian TOMESCU, Tudor TOMESCU, Florin HÂRBU, Traian DUMBRĂVEANU

6.11 18,15-18,29 Metode cantitative utilizate în analiza activității de turism într-un oraș inteligent

Dumitru BALA

18,30-18,59 Discuții

 

 

 

 

Secția 7. Proiecte  destinate unui oraș inteligent.Arhitectura unui oraș inteligent.Standardizare.

Amfiteatrul ”Ioan Maxim” – parter L126

Moderatori :Adrian  TULBURE Universitatea ”1 Dcembrie 1918” din Alba Iulia, Constantin CODREANU Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Valentin BERCĂ  SC SILOGIC SRL Craiova, Președinte CT 345 – ASRO

7.1. 15,30-15,44 Orașul inteligent- o sintagmă în discuție.

Eduard RĂDĂCEANU

7.2. 15,45-15,49 Standardizarea conceptului “ORAS INTELIGENT”.

Valentin BERCĂ

7.3. 16,00-16,14 Standarde de certificare ecologică a construcțiilor.

Constantin CODREANU

7.4. 16,15-16,29 Clădirile verzi în peisajul unui oraș inteligent.

Ileana NICOLAE

7.5. 16,30-16,44 Fațade verzi – între teorie și practică.

Horia-Alexandru VIȘAN

7.6 16,45-16,49 Transportul pe verticală în orașele inteligente.

Mircea BEJAN, Ioan Aurel CHERECHEȘ, Ioan VIDICAN, Gheroghe Daniel LAKATOS

17,00-17,14 Pauză
7.7 17,15-17,29 Dezvoltarea orașului utilizând eco- produse cu impact pozitiv asupra mediului.

Marius VASILESCU, Mircea DOBRESCU

7.8. 17,30-17,44 Arhitectură inovativă pentru orașe inteligente.

Ruxandra CRUȚESCU

7.9. 17,45-17,59 Soluții smart city implementate în Alba Iulia. Studii de caz actuale.

Adrian TULBURE, Gheorghe MARC, Gabriel ARMEAN, Dan DÂRJA

7.10 18,00-18,14 Sisteme cyber-mixmecatronice și sisteme fizico-cybernetice.

Gheorghe I.GHEORGHE

18,15-18,29 Discuții pe tema ”Proiecte destinate unui oraș inteligent”
18,30-18,44 Discuții pe tema ”Arhitectura unui oraș inteligent”
18,45-18,49 Discuții pe tema ”Standardizarea soluțiilor pentru un oraș inteligent”

 

No Comments »