Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

07 Oct

4-5 octombrie 2012 CNAE Suceava

Posted in Evenimente în imagini (galerie foto) on 07.10.12

Conferinţa Naţională de Acţionări Electrice-CNAE,Conferinţă  profesională, cu Istorie scrisă de  Oameni timp de 40 de ani

Se desfăşoară multe conferinţe ştiinţifice în ţara noastră. Fiecare are istoria ei, aşa cum şi Conferinţa Naţională de Acţionări Electrice are o istorie care, în opinia mea, trebuie cunoscută. Ca să fie cunoscută trebuie spusă, trebuie povestită. Ca să rămână, trebuie scrisă. Istoria, inclusiv istoria CNAE, este legată de oameni, de oamenii de ieri şi de oamenii de azi. Oamenii de ieri trebuie evocaţi în istoria de azi.

Istoria CNAE a cunoscut două etape, strâns legate de istoria României: înainte şi după 1990. În acest Editorial am în vedere, în mod special, prima etapă.

Începuturile au fost făcute, în 1972, la Iaşi, de către profesorul Nicolae Boţan şi colaboratorii domniei sale. Aşa cum a afirmat unul dintre aceştia, la început a fost o Consfătuire pe tema acţionărilor electrice, domeniu în care profesorul Nicolae Boţan a avut multe şi importante contribuţii.

A doua Conferinţă a fost organizată la Cluj în 16-17 mai 1980, principalul organizator fiind profesorul Arpad Kelemen. Domnia sa a propus ca lucrările să fie traduse în limba engleză, iar coperta volumului să aibă o formă specifică. Echipa care s-a ocupat  de organizare a fost formată din: prof. dr. ing. Arpad Kelemen, prof .dr. ing. Mircea Crivii, şef lucr. dr. ing. Viorel Trifa, şef lucr. dr. ing. I. A. Leţia, şef lucr. ing. Maria Imecs, şef lucr. Gheorghe Lazea, şef lucr. ing. Vasile Iancu, şef lucr. ing. Radu Munteanu, şef  lucr. ing. Radu Ciupa, şef  lucr. ing. Eugeniu Man, şef lucr. ing. Virgil Maier, şef  lucr. ing. Karoly Pusztai.

Următoarea ediţie s-a desfăşurat  la Braşov în  28-30 mai 1982. S-a păstrat forma volumului, schimbându-se numai siglele entităţilor organizatoare. Echipa care s-a ocupat de organizarea acestei ediţii a fost formată din: prof. dr. ing. Carol Saal, prof. dr. ing. Iulian Ţopa, prof. dr. ing. Ioan Matlac, prof. dr. ing. Ion Mărgineanu, prof. dr. ing. St. Dan, prof. dr. ing. Gheorghe Cruţu, şef lucr. dr. ing. Gheorghe Toacşe, şef lucr. dr. ing. Ovidiu Peşteanu, şef  lucr. dr. ing. Iuliu Szekely, şef lucr. Mihai Cernat, şef  lucr. ing. V. Pîrvulescu, şef  lucr. ing. Francisc Sisak, şef  lucr. ing. A. Mailat, as. ing. V. Comnac, as. ing. A. Fratu, as. ing. Fl. Moldoveanu, as. ing. R. Crăciun, as. ing. I. Olteanu, as. ing. D. Bonfert.

A IV-a Conferinţă s-a desfăşurat la Craiova în 20-21 septembrie 1984. Comitetul local de organizare a fost format din: prof. dr. ing. Profir Degeratu, şef lucr. dr. ing. Gheorghe Popescu, şef lucr. dr. ing. Gheorghe Manolea, şef  lucr. ing. Alexandru Bitoleanu, şef  lucr. ing. Silviu Ţolescu, as. ing. Dan Mihai, ing. Dan Ciobanu, ing. Niculae Boteanu.

A V-a Conferinţă s-a desfăşurat la Iaşi în 16-17 mai 1986. Comitetul local a fost format din: prof. dr. ing. Nicolae Boţan, care  decedase la data de 28.07.1985, prof. dr. ing. Eugen Balaban, şef lucr. dr. ing. Mircea Diaconescu, şef lucr. dr. ing. Gheorghe Livinţ, şef lucr. dr. ing. M.Oprişor, şef lucr. dr. ing. Lucian Ciobanu, şef  lucr. ing. Simona Caba, şef  lucr. ing. Grigore Taşcă, şef  lucr. ing. Iulian Graur.

A VI-a Conferinţă s-a desfăşurat la Timişoara în 13-14 mai 1988. Comitetul local a format din: prof. dr. ing.Eugen Seracin, prof. dr. ing. Ion Şora, şef lucr. dr. ing. Ştefan Bartzer, şef lucr. dr. ing. Manoilă Prodan, şef lucr. dr. ing. Dorin Popovici, şef lucr. dr. ing. Ştefan Bălteanu, as. dr. ing.

Gheorghe Bogoevici, as. ing. Vasile Coita as. ing. Ovidiu Văzdăuţeanu, dr. ing. Ioan Ghiur.

A VII-a ediţie s-a desfăşurat la Galaţi în 11-14 octombrie 1990. Comitetul local a fost format din: prof. dr. ing. Dumitru Călueanu prof. dr. ing. Emil Ceangă, conf. dr. ing. Ion Bivol, conf. dr. ing.Viorel Dugan, conf. dr. ing. Emil Roşu, şef  lucr. ing. Mircea Berbeciu, şef  lucr. ing. Gabriela Nemţanu, şef  lucr. ing. Cristian Nichita, şef  lucr. ing. Sergiu Ivas.

A VIII-a ediţie s-a desfăşurat la Iaşi în 1992, însă publicarea lucrărilor nu s-a mai făcut într-un volum dedicat conferinţei ci în Analele Institutului Politehnic ”Gheorghe Asachi”. Trecuseră 20 de ani de la prima ediţie, organizată la Iaşi în 1972. Prima etapă din istoria CNAE se încheiase.

Trebuie menţionat că, tradiţional, după finalizarea dezbaterilor pe secţiuni se desfăşura o şedinţă de încheiere în care se formulau concluziile desprinse din discuţii şi se stabilea Centrul universitar care găzduia  următoarea ediţie a Conferinţei. Toate acestea au făcut din CNAE un Forum pentru discuţii profesionale pe teme legate de acţionările electrice.

Lucrările CNAE’80 au fost organizate pe trei secțiuni ,iar la edițiile următoare s-au adăugat încă trei.Prima secţiune, dedicată bazelor acţionărilor electrice, s-a păstrat de-a lungul timpului. Şi secţiunea dedicată aplicaţiilor industriale, apărută la ediţia din 1984, s-a păstrat în timp, iar celelalte au reflectat preocupările de actualitate: controlul sistemelor de acţionare electrică, comanda vectorială, echipamentele specifice sistemelor de acţionare.

De la început numărul lucrărilor a fost mare (93 în 1980) şi s-a păstrat aproape constant, media celor şase ediţii fiind de 98. Numărul autorilor  a crescut, de la 92 autori în 1980, la 188 în1990, media fiind de 150 autori ceea ce demonstrează creşterea interesului pentru CNAE. La început au fost prezentate lucrări de autor, iar apoi numărul autorilor la o lucrare a crescut, aceasta demonstrând, printre altele şi faptul că s-au constituit echipe  cu preocupări în domeniul acţionărilor electrice atât în facultăţi dar mai ales în institutele de cercetare.

După 1990, manifestările ştiinţifice care conţineau în titlu sintagma ”conferinţă internaţională” au eclipsat multe dintre conferinţele naţionale. Unele dintre conferinţele naţionale au dispărut. Se părea că istoria Conferinţei Naţionale de Acţionări Electrice s-a încheiat în 1990.

Şi totuşi.

În 1998  echipa de la Craiova a reaprins ”torţa” CNAE care, conform tradiţiei, a poposit din doi în doi ani într-un alt centru universitar: Craiova – 1998, Iaşi – 2000, Galaţi – 2002, Cluj Napoca – 2004, Ploieşti – 2006, Timişoara – 2008, Craiova – 2010, Suceava – 2012.

Toate aceste ediţii sunt argumente pentru a afirma:

Conferinţa Naţională de Acţionări Electrice-CNAE, este o Conferinţă profesională cu Istorie scrisă de Oameni timp de 40 de ani. Istoria dă Identitate. Istoria este ca sănătatea: Cât timp există nu o apreciezi la adevărata ei valoare.

CNAE 2012- Suceava aduce oameni noi , aduce energii noi !

No Comments »