Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

10 Oct

08.10.2010 CNAE 2010 Despre Profesorul Profir Degeratu

Posted in Mesaje transmise catre... on 10.10.10

Prezentarea ppt Despre prof.Profir Degeratu

                                     Despre profesorul Profir Degeratu

 

            Argument

            Conferinţa Naţională de Acţionări Electrice a ajuns la a 15-a ediţie. Trei dintre ediţii, inclusiv aceasta, s-au ţinut la Craiova. Prima organizată la Craiova s-a ţinut în 1984 ,iar meritul principal a fost al profesorului Profir Degeratu. În ultimii ani am scris despre personalităţi  din comunitatea inginerească .Am considerat că   ediţia 2010 a Conferinţei Naţionale de Acţionări Electrice  , organizată la Craiova, este un  prilej potrivit pentru  o scurtă evocare a profesorului Profir Degeratu.

            Incursiune biografică

 

Profir Degeratu  s-a născut, în comuna Cilieni , judeţul Olt, la data de 17 noiembrie 1929 . A urmat Şcoala primară  din comuna natală între 1936 şi 1941, apoi între 1941 şi 1949  Liceul Ioniţă Asan din Caracal. Studiile superioare le-a început în 1950  la Institutul Politehnic din Bucureşti pe care le-a continuat  la  Facultatea de Electrotehnică a  Institutului  Tehnic de Maşini şi Aparate Electrice  din Craiova, înfiinţat în anul 1951 cu studenţi în anul I, selecţionaţi prin concurs şi cu  anul II în care au fost înscrişi studenţi olteni din alte centre universitare. Domnia sa a optat să vină în Oltenia-mamă pentru a contribui la realizarea visului lui Tudor Vladimirescu, scris pe hârtie de Petrache Poenaru şi citit cu glas răspicat la Islaz, localitate situată la cca. 30 km de Cilieni, locul de naştere al profesorului Profir Degeratu. A   obţinut diploma de inginer în 1955.

Activitatea didactică

Şi-a început activitatea didactică imediat după terminarea facultăţii  ca preparator  la  Institutul Tehnic de Maşini şi Aparate  Electrice  care,  în  1956 ,   devine   Institutul Tehnic , subordonat Institutului Politehnic din Bucureşti. Din păcate  în 1958 Institutul Tehnic este desfiinţat, iar baza materială este transferată la Bucureşti.  Unii dintre profesori au rămas în Craiova,  la Facultatea de Agronomie , la Uzina Electroputere   sau  au plecat prin ţară: la Institutul Politehnic din Bucureşti, la Institutul Politehnic din Timişoara , la Institutul de Mine din Petroşani. Profir Degeratu a plecat la Petroşani unde s-a remarcat prin preocuparea pentru aplicarea practică a  celor mai noi rezultate ştiinţifice. În acest context a obţinut, în 1962,  o bursă de specializare în Polonia pentru perfecţionare prin doctorat. Acolo a lucrat  cu profesorul Ludger Syklarski. În 1965  a obţinut titlul de doctor inginer  cu teza „Comanda optimală a instalaţiilor de extracţie  cu motoare de curent continuu şi redresoare comandate”,  la Academia de Mine şi Metalurgie din Cracovia, Polonia.  Aşa cum se întâmplă de obicei, tema de cercetare începută în cadrul tezei a rămas o preocupare constantă a  profesorului Profir Degeratu.  După 1990  l-a  invitat pe profesorul Ludger Syklarski în România dar, din cauza vârstei înaintate  acesta  nu a putut răspunde afirmativ invitaţiei.

La întoarcerea din Polonia, în 1965,a obţinut titlul didactic de conferenţiar , iar în  1969 a  devenit profesor universitar. În perioada 1967-1971 a fost şeful Catedrei de electrotehnică. În această perioadă a predat cursul de Acţionări şi automatizări în industria minieră, prevăzut în Planul de învăţământ în anul IV , semestrul II şi în anul V, semestrul I.

O menţiune specială trebuie făcută  pentru cursul  facultativ de Calculatoare. Iată ce spunea profesorul Profir Degeratu „Fiind în Polonia pentru doctorat ( 1962-1965 ), m-am trezit într-o altă lume, întrucât mai toate catedrele tehnice erau dotate cu calculator şi în mai toate lucrările – proiecte de diplomă, teze de doctorat sau lucrări ştiinţifice – utilizarea calculatoarelor era prezentă “ .” Venind în  ţară  în 1965, am dorit să continui  formarea unui colectiv şi să realizez ceea ce am văzut bun acolo, în sensul dotării cu tehnică de calcul şi al pregătirii colegilor în domeniile de vârf ( calculatoare, teoria sistemelor, automatizări şi optimizări ).În acest sens, de la început, împreună cu şeful de catedră, regretatul profesor Trufin Emil, am prezentat conducerii institutului, propunerea de a face demersurile necesare pentru obţinerea unui calculator, dar pentru acel moment nu am obţinut succesul dorit. Aceasta nu m-a descurajat, mai era nevoie de timp şi de adepţi. Cu toate dificultăţile întâmpinate din cauza absenţei unui calculator, s-a acţionat prin elaborarea de teme de proiecte de diplomă în domeniul calculatoarelor, prin trimiterea doctoranzilor pentru specializare la întreprinderi dotate cu calculator, prin rezolvarea unor probleme din tezele de doctorat cu ajutorul calculatorului, prin numeroase teze de doctorat în domeniul optimizării etc. Nu peste mult timp, visul unui calculator s-a realizat prin obţinerea unui  calculator american P.D.P., catedra de electromecanică fiind printre primele din ţară care avea în dotare un calculator numeric”.

Pentru  a exemplifica cele spuse  de profesorul Profir Degeratu  vă dau câteva exemple de proiecte de diplomă din anii 1969 şi  1970.

                – Calculator specializat pentru determinarea proprietăţilor rocilor;

            – Comanda adaptivă a acţionării combinelor miniere ;

            – Legea  optimă de comandă a maşinilor de extracţie  acţionate  cu motoare de curent şi redresoare comandate;

            Iată şi două exemple de teze de doctorat finalizate în 1970 şi 1971

            – Asupra optimizării agregatelor de măcinare a minereurilor

            – Optimizarea instalaţiilor de extracţie miniere cu motor asincron.

            În 1971  s-a mutat la Universitatea din Craiova. A fost şeful catedrei de “Automatizări şi calculatoare” în perioada  1973-1976, apoi al catedrei de “Maşini, aparate şi acţionări electrice” în perioada  1976- 1984.A predat  la Facultatea de electrotehnică cursul de  “ Acţionări electrice” , “ Teoria sistemelor şi reglaj automat” şi “ Optimizarea acţionărilor electrice”.

                Activitatea de cercetare

Activitatea de cercetare a profesorului Profir Degeratu se regăseşte în toate  componentele specifice.

Astfel, în 1964  la a  treia Sesiune de comunicări ştiinţifice a Cadrelor didactice  a prezentat lucrarea “Mecanizarea şi automatizarea staţiilor de descărcare cu culbutoare  cu două compartimente”,  care era, de fapt o particularizare a tezei de doctorat.Tot la această conferinţă,împreună cu Grigore Cividjan a elaborat lucrarea  “ Saturaţia porţiunii neecranate  a miezului la electromagneţi monofazaţi cu flux constant”.

În 1966 a prezentat, la a cincea Sesiune Ştiinţifică a Cadrelor didactice de la Institutul de mine Petroşani lucrarea  “Limitările  domeniului de lucru la maşinile de extracţie” şi “ Legea  optimă de comandă a maşinilor de extracţie  acţionate  cu motoare de curent continuu  şi redresoare comandate

O atenţie deosebită a acordat Cercurilor ştiinţifice studenţeşti,  asigurând astfel formarea  specialiştilor în domeniul cercetării încă din perioada  studiilor universitare. De altfel, concepţia domniei sale era următoarea: tema proiectului de diplomă, care se susţinea la sfârşitul anului V, trebuie aleasă încă din anul III,  iar rezultatele intermediare trebuie să fie prezentate la  sesiunile cercurilor ştiinţifice studenţeşti.Pentru ca studenţii să se obişnuiască cu prezentarea unei lucrări în comunitatea specialiştilor,  rezultatele proiectelor de diplomă erau prezentate la faza naţională a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, iar în  colectivul lucrării erau incluşi şi studenţi din anul IV sau  III , care participau  efectiv la elaborarea lucrării şi la prezentarea acesteia.

Temele abordate erau  de avangardă. Spre exemplu, la sesiunea Cercurilor  ştiinţifice studenţeşti   din 1967  s-au prezentat lucrările:Conceperea unor elemente de automatizare în construcţie cu siguranţă intrinsecă” ,” Conceperea unui sistem de comandă automată pentru combine şi haveze” , “ Automatizarea  staţiilor de pompare pe bază de elemente de comutaţie statică”.

Consider însă  că  valenţele specifice  domniei sale se regăsesc în  activitatea de elaborare a tezelor  de doctorat de către doctoranzii pe care i-a coordonat. În 1969 a obţinut  calitatea de conducător  ştiinţific de doctorat   în specialitatea “ Electromecanică minieră “ la Institutul de Mine din Petroşani, apoi în  1988 şi la Universitatea din Craiova  în specialitatea “ Maşini, Aparate şi Acţionări Electrice”. A finalizat 19  teze  de doctorat la Petroşani şi 5 teze la Craiova.

Contribuţiile sale  se referă la:

–     identificarea de noi direcţii de cercetare ;

–         coordonarea  elaborării  tezelor de doctorat;

–     metodologia  elaborării lucrărilor de cercetare.

Pentru a  susţine aceste afirmaţii voi da câteva titluri de teze de doctorat:

– Contribuţii la optimizarea sistemelor electroenergetice miniere;

– Comanda optimală a excavatoarelor cu roată cu cupă;

– Conducerea optimală a sistemelor de acţionare electrică;

– Conducerea optimală a instalaţiilor de transport continuu cu bandă;

–  Analiza şi sinteza schemelor de comandă a acţionărilor electrice la maşinile miniere;

–  Contribuţii la protecţia cu siguranţă intrinsecă a elementelor de automatizare şi telemecanică pentru atmosferă explozivă;

–  Contribuţii la telecomanda şi telecontrolul în industria minieră;

–  Modelarea unor procese din industria minieră;

– Conducerea instalaţiilor de extracţie miniere cu microprocesoare.

Tab.1 Persoanele care au obţinut titlul de doctor inginer la Petroşani

Nr.crt. Numele şi prenumele Nr.crt Numele şi prenumele Nr.crt. Numele şi prenumele
1 MAGYARI ANDREI1970 8 MANOLEA GHEORGHE – 1980 15  MIHAI Dan – 1993
2 KRUGER SIGFRID1971 9 ISAC VASILE – 1981 16 MÂNDRESCU CORNELIU -1998
3 PĂSCULESCU MIHAI1976 10 MIRIŢĂ ION – 1985 17 PĂDURE ALEXANDRU- 1999
4 POP EMIL- 1976 11 MIRCEA ION – 1988 18 ŢOLESCU SILVIU- 2003
5 STEPĂNESCU GHEORGHE -1977 12 BITOLEANU  Alexandru – 1989 19 BOTEANU NICOLAE- 2003
6 STOCHIŢOIU ANGHEL – 1978 13 COROESCU TIBERIU- 1989    
7 DO VAN GIAP – 1979 14 POANTĂ ARON- 1990    

 

Tab.2.Persoanele care au obţinut titlul de doctor inginer la Craiova

Nr.crt. Numele şi prenumele Nr.crt Numele şi prenumele Nr.crt. Numele şi prenumele
1 Drighiciu  Mircea 3 Dobriceanu Mircea 5 Marinescu Sabin
2 Novac Alexandru 4 Popescu Marius 6  

 

Creator de şcoală

Printr-o activitate complexă şi susţinută, Profir Degeratu a reuşit să fondeze la Institutul de Mine din Petroşani  o Şcoală de automatică.

Iată cîteva argumente.

– disciplinele noi introduse în Planul de învăţămât: Acţionări şi automatizări în industria minieră

 –  noi  laboratoare propuse – electronică industrială şi maşini de calcul, automatizări industriale, miniere şi de preparare

 –  teme  abordate la cercurile ştiinţifice studenţeşti: Automatizarea  staţiilor de pompare pe bază de elemente de comutaţie statică

–  teme  teze de doctorat : Analiza şi sinteza schemelor de comandă a acţionărilor electrice la maşinile miniere, Modelarea unor procese din industria minieră, Conducerea instalaţiilor de extracţie miniere cu microprocesoare.

Viaţa are făgaşurile ei, aşa că în 1971 s-a transferat la Craiova. Iată ce spunea  profesorul Profir Degeratu despre această schimbare.”Când trebuia să urmeze culegerea roadelor, cu foarte mare părere de rău în 1971, a trebuit să părăsesc acest minunat colectiv, atât al catedrei cât şi al institutului în care am parcurs toate treptele didactice de la asistent la profesor, şef de ctedră şi conducător ştiinţific de doctorat, transferându-mă la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii din Craiova, aceasta pentru a fi mai aproape de părinţi care îmbătrâniseră

La Craiova  a continuat cu aceiaşi dăruire misiunea de creator de şcoală, iar vorbele domniei sale sunt edificatoare :”Şi aici, animat de aceleaşi ideii, am luat-o de la început. Mai întâi ca şef al  Catedrei de Automatizări şi Calculatoare, am coordonat organizarea unor  laboratoare de specialitate şi am impulsionat aducerea unui calculator Wang. Apoi,  ca şef al Catedrei de Maşini, Aparate şi Acţionări Electrice, în care acţionările se  limitau la două cadre didactice, m-am ocupat de formarea unui colectiv de acţionări  electrice, organizarea laboratoarelor şi dotarea cu un calculator M18, şi în acest fel fiind a doua catedră din Universitate cu calculator, de înfiinţarea unei specializări de Acţionări Electrice, exitând în prezent o Catedră de Acţionări Electrice. Acum, considerând un bilanţ, constat că majoritatea timpului l-am alocat  colectivului, iar pentru mine prea puţin a rămas când puterile au început să mă părăsească”.

S-a remarcat prin rigoare ştiinţifică în numeroasele lucrări publicate în ţară şi străinătate şi  exigenţă pedagogică , reuşind să  creeze  o Şcoală de automatică la Universitatea din Petroşani şi o Şcoală de acţionări electrice la Universitatea  din Craiova. Conducător  de doctorat , formator de specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. A avut contribuţii notabile în organizarea Conferinţei Naţionale de Acţionări Electrice , conferinţă itinerantă , începută la Iaşi în anul 1977 de către profesorul Nicolae Boţan ,dar care continuă  să fie organizată şi în prezent în diferite centre universitare. În anul 1984, ca recunoaştere a meritelor profesorului Profir Degeratu, a patra ediţie a acestei conferinţe,  s-a desfăşurat la Craiova.

Recunoaştere

S-a remarcat prin rigoare ştiinţifică în numeroasele lucrări publicate în ţară şi străinătate şi  exigenţă pedagogică. Conducător  de doctorat , formator de specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. A avut contribuţii notabile în organizarea Conferinţei Naţionale de Acţionări Electrice , conferinţă itinerantă , începută la Iaşi în anul 1977 de către profesorul Nicolae Boţan ,dar care continuă  să fie organizată şi în prezent în diferite centre universitare. În anul 1984, ca recunoaştere a meritelor profesorului Profir Degeratu, a patra ediţie a acestei conferinţe,  s-a desfăşurat la Craiova.

A fost şeful   catedrei de Electrotehnică  la Petroşani ( 1967-1971),  al catedrei de automatizări şi calculatoare ( 1973-1976)  şi al catedrei de Maşini, Aparate şi Acţionări electrice ( 1976-1984) la Universitatea din Craiova  şi prodecan al Facultăţii de Electromecanică ( 1994-1996). 

În anul 2003 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Petroşani, fiind omagiat de sutele de discipoli pentru contribuţia domniei sale la formarea personalităţii lor.

            S-a stins din viaţa la data de  09.08.2006 în Craiova dar este prezent mereu prin metodele pedagogice aplicate şi acum la Facultatea de Ingineri în electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială  din Craiova 

About professor  Profir Degeratu

Gheorghe MANOLEA

University of Craiova ghmanolea@manolea.rol


AbstractThis paper present a brief biography of Professor Profir Degeratu, didactic and research  activity and  professional recognition  

Keywords:biography, research school,aknoledgement

1. INTRODUCTION

The National Conference on Electrical Drives has reached the 15th edition. Three of them, including the present one, were held in Craiova. The first edition which was organized in Craiova took place in 1964, and the main contribution belonged to professor Profir Degeratu. In the last few years I have been writing about important personalities that belong to engineering community. I have considered that the 2010 edition of the National Conference on Electrical Drives, organized in Craiova, is a good opportunity for a short evocation of professor Profir Degeratu

2. SHORTEN  BIOGRAPHY

Professor Profir Degeratu was born in Cilieni village, Olt county, on November 17th, 1929. He attended the primary school in his native village between 1936-1941, then Ioniţă Asan Highschool from Caracal between 1941 – 1949. He started his academic studies in 1950 at the Polytechnic Institute of Bucarest, graduating from the Faculty of Electrotechnics of the Technical Institute of Machinery and Electrical Devices from Craiova which was set up in 1951 with first year students chosen by competition and second year students from Oltenia that were studying in other universities. Professor Degeratu decided to come back to Oltenia in order to contribute to carrying out Tudor Vladimirescu’s dream, written on paper by Petrache Poenaru and read loudly at Islaz, a village situated 30 km away from Cilieni, professor Profir Degeratu’s birth place. He got his engineer diploma in 1955.   

3.  TEACHING ACTIVITY

He started his teaching activity immediately after graduating as assistant at The Technical Institute of Machinery and Electrical Devices which became in 1956 The Technical Institute subordinated to The Polytechnic Institute from Bucharest. Unfortunately, the Technical Institute was dissolved and its material resources were transferred to Bucharest. Some of the teaching staff remained in Craiova, at the Faculty of Agronomy, at Electroputere Plant or in other cities: at The Polytechnic Institute from Bucharest, at The Polytechnic Institute from Timisoara or at The Mining Institute from Petrosani. Professor Degeratu left to Petrosani where he distinguished himself due to his interest in practical application of the latest scientific results. In this context he got in 1962 a Ph.D. grant in Poland. He worked there with professor Ludger Syklarski. In 1965 he got his Ph.D. degree in engineering with the thesis entitled The optimum command of the extraction installations with DC motors and controlled rectifiers at the Mining and Metallurgic Academy from Krakow, Poland. As usual, the research subject of the Ph.D. thesis remained a constant scientific preoccupation for professor Degeratu. After 1990, he invited professor Ludger Syklarski in România, but because of his old age he could not accept the invitation.

At his return from Poland in 1965 he became assistant professor, and in 1969 he got the title of professor. Between 1967-1971 he was the Head of the Electrotechnics Department. During this period he taught a course about Drives and automatizations in mining industry in the fourth year, semester II and fifth year, semester I.

We have also to mention the course at the Faculty of Computers. Here is what professor Degeratu was saying: “Being in Poland for my Ph.D. thesis (1962-1965), I found myself in a different world, because almost all departments had computers and in almost all papers – diplomas, Ph.D. theses or scientific papers – the computers were used”. “Coming back in our country in 1965 I wanted to continue the development of a team and the accomplishment of what I had seen good there, regarding the endowment with technical equipment and the education of my colleagues in top technology domains (computers, system theory, automatizations and optimizations). For these goals together with professor Emil Trufin I presented from the very beginning the proposal of purchasing a computer to the management team of our faculty, but I didn’t have any success in that moment. This fact did not discourage me because I needed more time and more followers. In spite of the difficulties created by the lack of a computer, we decided to send Ph.D. students to plants endowed with computers to write their thesis in computer field. We also tried to solve some of the problems with the help of the computers through numerous theses about optimization and so on. After a short period of time we got an American P.D.P. computer, the Department of Electromechanics being one of the first in the country that have a numerical computer”.

In order to exemplify professor Profir Degeratu’s observations, we mention some titles of diploma papers from 1969 and 1970:

– computer for determining the properties of the rocks;

– adaptive command of mining drives;

– optimum command of the extraction machinery driven with electric motors and controlled rectifiers;

Let us mention also two Ph.D. thesis from 1970 and 1971:

– About optimization of the grinding aggregates in mining;

– The optimization of mining extraction installations with asynchronous motors. 

In 1971 professor Degeratu moved at University of Craiova. He was the Head of Automatization and Computer Department between 1973-1976, then the Head od the Machinery, Devices and Electrical Drives Department between 1976-1984. He taught the courses: “Electrical Drives”, “The System Theory and Automatic Adjustment” and “The Optimization of Electrical Drives” at the Faculty of Electrotechnics.

3. RESEARCH ACTIVITY

The research activity of professor Profir Degeratu can be found in all specific components. As a result, in 1964, at the Third Scientific Conference he presented the paper entitled ”The Mechanization and the Automatization of discharging stations with two-compartment rocker arm”, which is in fact a particularization of his Ph.D. thesis. In the same conference he wrote together with Grigore Cividjan the paper “The Saturation of the Unscreened part of the core in mono-phased electromagnets with constant flux”.

In 1966 he presented the papers “The limitations of the work domain of the extraction equipment” and “The Optimum Command of the extraction equipment with DC motors and controlled rectifier” at the 5th Scientific Conference from the Mining Institute Petrosani.

A special attention was given to the student Scientific Sessions which form new scientific specialists. We have to mention that professor Degeratu’s concept was the following: the subject of the diploma paper, which was presented at the end of the fifth year, had to be chosen in the third year, and the intermediate resultes had to be presented at these student scientific sessions. For the students to get accustomed to the presentation of a scientific paper, the results of the diploma paper were also presented nationally, and the team that elaborated this paper included alos students from the third and fourth year that took part effectively in carrying out the paper.

The subjects were updated. For example, at the Student scientific sessions from 1967 the following papers were presented: “The drawing up of a automatization elements with incorporated fuse”, “The drawing up of an automatic controlled system for combines and coal-cutters’, “The automatization of pumping stations based on static switching elements”.

We consider that his specific characteristics are to be found in his activity regarding the supervising of the Ph.D. theses he coordinated. He became a Ph.D. supervisor in 1969 in Mining Electromechanics at the Mining Institute from Petrosani, and in 1988 in Machinery, Devices and Electrical Drive at University of Craiova. He finalized 19 Ph.D. theses at Petrosani and 5 at Craiova.

No. Name and surname
1 MAGYARI ANDREI 1970
2 KRUGER SIGFRID 1971
3 PĂSCULESCU MIHAI  1976
4 POP EMIL- 1976
5 STEPĂNESCU GHEORGHE -1977
6 STOCHIŢOIU ANGHEL – 1978
7 DO VAN GIAP – 1979
8 MANOLEA GHEORGHE – 1980
9 ISAC VASILE – 1981
10 MIRIŢĂ ION – 1985
11 MIRCEA ION – 1988
12 BITOLEANU  Alexandru – 1989
13 COROESCU TIBERIU- 1989
14 POANTĂ ARON- 1990
15 MIHAI  DAN – 1993
16 MÂNDRESCU CORNELIU -1998
17 PĂDURE ALEXANDRU- 1999
18 ŢOLESCU SILVIU- 2003
19 BOTEANU NICOLAE- 2003

 

Table.1 Persons that got their Ph.D. degrees in       engineering at Petroşani

No. Name and surname
1 DRIGHICIU MIRCEA
2 NOVAC ALEXANDRU
3 DOBRICEANU MIRCEA
4 POPESCU MARIUS
5 MARINESCU SABIN

 

Table .2. Persons that got their Ph.D.

degrees in engineering at Craiova

His contributions refer to:

– the identification of new research directions

– the coordination of drawing up Ph.D. theses

– the methodology of drawing up research papers

In order to sustain the above considerations we will mention some titles of Ph.D. theses:

– Contributions on Optimization the electro energetic mining systems;

– Optimum Control of Electrical Drives;

– Optimum Control of bucket excavator;

– Optimum Control of the band transport installations;

– The Analysis and the Synthesis of Command schemes of Electrical Drives for mining equipment;

– Contributions on the protection with internal fuse of automatization and mechanic elements in explosive installations;

– Contributions on remote control in mining industry;

– Changes in some processes in mining industry;

– Control with microprocessors of the installations for mining extraction

4. SETING UP A RESEARCH SCHOOL

Through a complex activity, Profir Degeratu managed to found a School of Automatics at the Mining Institute at Petrosani. Here are some arguments:

– the new disciplines introduced in Teaching plans: “Drives and Automatizations in mining industry”;

– new laboratory classes: “Industrial Electronics and calculus machinery, industrial, mining and preparation automatizations;

– subjects discussed at student scientific sessions: “The Automatization of pumping stations based on static switching elements;

– Ph.D. thesis subjects: “The Analysis and the Synthesis of Command schemes of Electrical Drives for mining equipment”, “Changes in some processes in mining industry”, “Control with microprocessors of the installations for mining extraction”.

Life has its own turns, so in 1971 he was transferred to Craiova. Here is what professor Degeratu said about this change: “When I was about to enjoy my work results, feeling extremely sorry, in 1971, I had to leave this wonderful research team, of the department and of the Institute, where I started as assistant and I have become an assistant professor, Head of the department and Ph.D. supervisor, being transferred at the Faculty of Electrotechnics of University of Craiova. I have taken this decision in order to be closer to my aging parents.”

In Craiova he continued his mission as school founder, his sayings being fundamental: “Here, following the same ideas, I started one again. First, as a Head of the Department of Computer and Automatization, I coordinated the organization of some research labs and I purchase a Wang computer. Then, as a Head of  the Departement of Machinery, Devices and Electrical Drives, where there were only two professors teaching Electrical drives, I have set up a whole team, I have founded the labs and I endowed them with a M18 computer, becoming in this way the second department endowed with computers in University. I have also founded the Electrical drives specialization, having an entire Department of Electrical Drives. Now, when I look back at all my work, I can say that I have dedicated most of my time to the research team, and it was too little time for me when I started to feel weak”.

5.  ACKNOLEDGEMENT 

Professor Degeratu distinguished himself due to its numerous scientific papers published in Romania and abroad, being able to found School of Automatizations at University of Petrosani and a School of Electrical Drives at University of Craiova. He was a Ph.D. supervisor, helping young researchers to become specialists known nationally and internationally. He had important contributions in organizing the National Conference on Electrical Drives, conference that started in 1977 at Iasi due to professor Nicolae Botan, but which is organized even today in different universities. In 1984, as an acknowledgement to his merits, the fourth edition of this conference was held at Craiova.

He was the Head of the Department of Electrotechnics from Petrosani, ( 1967-1971),  of the Department of Computers and Automatizations, ( 1973-1976) and of the Department of Machinery, Devices and Electrical Drives, ( 1976-1984) at University of Craiova  and vice-dean of the Faculty of Electromechanics ( 1994-1996).

In 2003 he received the title of Doctor Honoris Causa at University of Petrosani, being honoured  by hundreds of followers for his contribution to their scientific personalities.

References

[1]  Gh.Manolea , Rubrica: Calendarul inventatorilor Cuvântul libertăţii , 17-18 November 2007, Craiova .

[2] Gh.Manolea File din istoria Învăţământului Superior Politehnic din Craiova Convergenţe culturale şi naţionale în istoria Universităţii din Craiova, Editura AIUS 2008, pp 171-175

[3] xxx Dicţionar de Personalităţi din Oltenia  Editura SITECH 1998, Craiova pp.23-24        .

[5] xxx ANUARUL Institutului de Mine 1948-1968 , Institutul de Mine  Petroşani, 1968.

[6]  xxx MONOGRAFIE 1948-1988 Institutul de Mine Petroşani, 1988 .

tags: ,

No Comments »