Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

05 Sep

Răspuns la…. Laudatium

Posted in Mesaje transmise catre... on 05.09.10

In data de 25 mai 2010,  după Laudatium, rostit de profesorul Ioan Sobor şi după festivitatea de înmânare a Diplomei de Doctor Honoris Causa  al Universităţii Tehnice a Moldovei din Chişinău, am rostit, în faţa Senatului, următorul discurs de răspuns :

Doamnelor şi Domnilor,

Iniţial   am pregătit un discurs despre  evoluţia şi tendinţele  din acţionările electrice, domeniul în care lucrez. Mi-a plăcut  cum  a ieşit dar conţinea multe informaţii de specialitate. Am renunţat.

Apoi am pregătit  un  discurs despre creatori de şcoală din  România şi din Republica Moldova. Şi acesta mi-a plăcut cum a ieşit pentru că  demonstram erudiţia mea . Conţinea,  însă,  prea  multe date istorice aşa că am renunţat.

Intr-un final m-am decis  ca în discursul meu să vă prezint într-o formă mai puţin convenţională ce am făcut eu important în viaţa profesională  şi ce mă leagă de Universitatea  Tehnică a Moldovei.

Am intitulat discursul: 

Şcoala superioară  şi  drumurile profesionale ale discipolilor ei.

Încep cu un citat.

 „ Nu zidurile fac o şcoală ci spiritul care domneşte într-însa”.  A spus regele Ferdinand în noiembrie 1923 la  inaugurarea  Şcoalii  Politehnice din Timişoara.  

Voi continua  cu o afirmaţie.

Spiritul unei şcoli este determinant pentru  căile profesionale ale discipolilor ei, ale absolvenţilor ei.

Pentru a  susţine această afirmaţie îmi  este la îndemână să vă prezint câteva exemple din viaţa mea. 

            În  1965 eram student în anul I. Locuiam la cămin  unde avem o „ staţie de radioamplificare” , de fapt o reţea  de difuzoare  conectate  la o staţie de radiorecepţie. În fiecare cameră era un difuzor. Se retransmiteau  programele naţionale de radio : programul I şi programul II. În fiecare seară  se transmitea şi un program special realizat  de studenţi. Erau emisiuni interesante! M-am dus la organizatori, studenţi mai mari, şi mi-am declarat disponibilitatea  de a participa la realizarea programelor studenţeşti. Am dat şi o „probă de microfon”. Le-a plăcut cum se aude vocea mea şi am fot inclus  în echipă. Rubrica „Noutăţi tehnico-ştiinţifice „ era neacoperită şi mi-a  fost repartizată mie. 

  Deşi la vremea aceea  erau puţine surse de informare am găsit  totuşi multe noutăţi interesante pentru a fi prezentate colegilor studenţi. Interesul pentru noutăţile  tehnico- ştiinţifice s-a păstrat până în prezent.

            Acesta a fost un început de drum profesional. Începuturile în căutarea noutăţilor tehnice şi ştiinţifice.

            Eram  student în anul II.la Facultatea de  Electromecanică a  Institutului de Mine din Petroşani, oraş situat în Valea Jiului, adică în cel mai mare şi mai vechi bazin minier din România. Am venit la Petroşani deoarece în 1965 nu exista la Craiova o Universitate, nu exista o facultate de electromecanică, iar eu am vrut să devin  inginer electromecanic. Deşi după un an, în 1966, s-a înfiinţat Universitatea din Craiova am rămas la Petroşani   fascinat de măiestria pedagogică a profesorilor  mei , de pasiunea lor  pentru cercetare Am aflat că fiecare profesor conduce un cerc  ştiinţific studenţesc unde studenţii lucrează cu profesorul  şi  acolo, la cercul ştiinţific studenţesc, se face altceva decât   la laborator. M-am înscris la cercul de Bazele electrotehnicii. Am făcut echipă cu un alt coleg  de grupă. Am discutat cu profesorul şi  ne-a propus să ne ocupăm de măsurarea frecvenţei mărimilor sinusoidale .Ne-a propus  să începem cu măsurarea frecvenţei cu ajutorul osciloscopului folosind  figurile Lissajous. Ne-a dat o carte şi ne-a arătat cum trebuie manevrat osciloscopul apoi a plecat   Am fost dezamăgit. Eu venisem să stau alături de profesor iar domina sa a plecat. Acum, după  44 de ani, ştiu că a făcut bine şi că nu a fost o întâmplare pentru că, rămaşi singuri,   am citit , am încercat, am experimentat, am descoperit ,am fost , uneori, în culmea  bucuriei.

            Acesta a fost un alt început de drum profesional. Începuturile  într-ale cercetării.

            Ca student am participat în fiecare an la sesiuni de  comunicări ştiinţifice studenţeşti. Am participat şi în 1970 la faza naţională  organizată la Timişoara cu  lucrarea    „ Comanda adaptivă a sistemelor de acţionare  electromecanică”. Juriul  era format din profesori de la Bucureşti, Timişoara şi Craiova.  De la Craiova participa  celebrul profesor   Constantin Belea, proaspăt  doctor habilitat la Moscova. Obţinuse acest titlu ştiinţific în 1962 la Institutul de Aviaţie Jukovski. Avea  33 de ani când a obţinut acest titlu. Pentru  comanda adaptivă am propus utilizarea unui echipament de calcul, echivalentul microprocesorului de azi. Era o noutate la vremea aceea. Am obţinut Premiul III  Atunci am înţeles că la o lucrare  ştiinţifică trebuie să lucrezi  ani buni şi să aduci noutăţi tehnice şi ştiinţifice.  Eu am învăţat,   ca student,  acţionările electrice cu  plăcere şi pasiune. Evident, nu ştiam atunci  că mă voi ocupa de acţionări electrice mulţi ani , că voi obţine brevete de invenţie în acest domeniu, că voi realiza sisteme automate de acţionare aplicate în practica industrială, că mă voi ocupa de organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniu.

            Acesta a fost un alt început pentru mine . Începuturile utilizării  calculatoarelor  în acţionările electrice , în echipamentele electrice.

            Drumurile  profesionale începute în facultate  au fost  continuate în anii care au urmat.

            În 1970 am fost repartizat la un institut de cercetări din Petroşani. În mod natural am continuat  drumul cercetării. Se foloseau atunci în minele din România telefoane Siemens , care cântăreau 40 de kilograme şi telefoane româneşti care cântăreau 20 de kilograme. Erau grele şi nici nu puteau fi folosite în abataj, adică acolo unde se muncea pentru a scoate cărbune. Dacă minerul vroia să ceară ceva de la suprafaţă , trebuia să meargă un kilometru până la primul telefon. Eu m-am ocupat de modernizarea  telefoanelor pentru mediul exploziv. Am studiat noutăţile tehnice şi ştiinţifice şi am conceput un telefon de numai patru kilograme. Mai mult ,putea fi folosit şi în abataj ,iar pentru un miner cele patru kilograme erau ca un fulg.   Acest telefon s-a fabricat multă vreme la Electromagnetica din Bucureşti. S-a exportat şi în China. Am obţinut primul  meu  Brevet de invenţie pentru acest telefon.

            În 1977 am dat concurs şi am ocupat un post de asistent la Universitatea din Craiova  pentru disciplina  acţionări electrice.

            Şi acesta a fost un fel început pentru mine. Începuturile activităţii didactice.

            Am  considerat că această activitate este  o misiune educativă şi de aceea  am făcut mai mult  decât a preda, a  examina şi a da note.

            Prin anii ’80  am organizat un Cerc de inventică cu studenţii. Altfel spus ,le-am arătat drumul fascinant al noutăţilor tehnice şi ştiinţifice. Unii dintre studenţii de atunci au devenit profesori  la liceele tehnice din Craiova. Sămânţa sădită  atunci a dat roade. Acum, după 40 de ani, se organizează anual  câte o sesiune de Referate susţinute de elevi pe tema „Inventatorul meu preferat”. Evident particip şi eu .Uneori doar ascult, alteori le povestesc şi eu despre inventatorul meu preferat, Gogu Constantinescu. Despre acest inventator  le-am povestit şi studenţilor  şi cadrelor didactice  de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Despre inventatori povestesc în fiecare săptămână  la Radio Craiova. Altfel spus, ceea ce am început în şcoală, ca student, fac şi azi.  Despre inventatori şi oameni de ştiinţă scriu  în fiecare săptămână  într-un cotidian local. Am povestit şi despre academicianul Serghei Kapiţa, cu rădăcini basarabene şi vorbitor de limbă moldovenească, vorbitor de limbă română. Despre inventatori, despre oameni de ştiinţă   scriu trimestrial, de aproape trei ani în Meridianul Ingineresc al Universităţii Tehnice a Moldovei din Chişinău. Mai mult, susţin la Craiova cursuri de Inventică, termen introdus de venerabilul profesor  ieşean Vitalie Belous,  născut la Bălţi în urmă cu 80 de ani. Inventica este un subiect frecvent  abordat de mine  cu profesorul  Lorin Cantemir , născut la Zelena-Hotin şi legat afectiv de Universitatea Tehnică a Moldovei.

            Aşadar , drumul „noutăţilor tehnico-ştiinţifice” , început  în urmă  cu aproape 45 de ani m-a adus şi în  cetatea  dumneavoastră.

            Anul 1990 a fost un an de mari schimbări în România.

            Pentru  cadrele didactice de la Universitatea din Craiova,  anul 1990 a însemnat şi noi deschideri spre lumea ştiinţifică, spre lumea universitară. În calitate de secretar ştiinţific la Facultatea de Electromecanică m-am ocupat de organizarea primei ediţii a Conferinţei Internaţionale de Electrotehnică Teoretică şi Aplicată – ICATE. La această primă ediţie a venit de la Chişinău profesorul  Tudor Ambros, pasionat de maşini electrice care , împreună cu profesorul Aurel Câmpeanu de la Craiova  au scris ecuaţia  Craiova-Chişinău. La această ecuaţie s-au adăugat mereu noi termeni, noi persoane. L-am întâlnit la Braşov , în 1994, la Conferinţa Internaţională OPTIM pe profesorul  Petru Todos. Aş putea spune că la ecuaţia iniţială Craiova – Chişinău s-a mai adăugat  ecuaţia  acţionări electrice- Todos-Manolea şi, alături de alte ecuaţii de acest tip , a apărut , din punctul meu de vedere  Sistemul  Craiova-Chişinău. În 1997 am participat la prima ediţie a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice SIELMEC , devenită ulterior SIELMEN. Am înţeles atunci care erau nevoile dumneavoastră. Am revenit în acelaşi an  şi am ţinut câteva prelegeri despre acţionări electrice. În  ecuaţia acţionări electrice a apărut şi profesorul Ion Sobor . Erau necesare   trei puncte de sprijin, Todos- Sobor-Manolea,  pentru a asigura stabilitatea    unei prietenii profesionale  bazate pe proiecte, pe acţiuni comune  în care fiecare s-a investit cu pasiune .

            Despre primul nostru proiect.

            În vizitele mele la Chişinău  am ţinut cursuri pentru studenţi dar am ţinut şi Conferinţe  în faţa cadrelor didactice şi a studenţilor. Într-una dintre Conferinţe am prezentat  rezultatele obţinute de noi  într-un proiect de încălzire electrică a unui depozit pentru margarină. Soluţia folosită atunci,  dar pe care o folosim şi azi în alte aplicaţii, se baza pe elemente de încălzire cu coeficient de temperatură pozitiv. O soluţie „inteligentă”. Din discuţiile purtate  cu ceilalţi doi termeni ai ecuaţiei  „ acţionări electrice”  a rezultat primul proiect comun  finanţat în Programul Moldova  şi intitulat „Sistem electric computerizat pentru încălzire-uscare depozite de materii prime”. Aplicaţia pentru Republica Moldova era destinat spaţiului de depozitare a  butaşilor de viţă  de vie. În perioada derulării proiectului am venit de mai multe ori la Chişinău. O dată am venit şi cu alţi colaboratori. Am adus cu noi  un convertor static pentru sistemele de acţionare, conceput de noi şi folosit în activitatea  cu studenţii de la Craiova. Am făcut atunci câteva lucrări de laborator cu studenţii de la Facultatea de energetică din Chişinău. Şi această sămânţă a prins.

            Al doilea proiect al nostru.

            În decembrie 1999 sau poate în  ianuarie 2000,  profesorul Todos şi profesorul Sobor  au venit la Craiova pentru a scrie  împreună cererea de finanţare pentru proiectul „Sisteme autonome automatizate-surse de alimentare cu energie electrică a consumatorilor serviciilor antigrindină, folosind energia solară şi eoliană” Cererea de finanţare a însemnat  definirea obiectivelor de bază ,  a obiectivelor măsurabile , a activităţilor etc. Am lucrat  câteva zile ca studenţii  în sesiune. Am  depus împreună documentele la  Secretarul de Stat Florin  Tănăsescu care gestiona programul MOLDOVA. Am  obţinut finanţarea şi  timp de trei ani am lucrat împreună  la acest proiect. Esenţa acestui proiect  este legată de un automat programabil conceput de noi şi un software specific pentru gestionarea circulaţiei energiei între sursa primară- panoul fotovoltaic, elementul de stocare- acumulatorul şi consumatorii serviciului antigrindină. Esenţa acestui automat programabil este un microprocesor, un circuit specializat pe care l-am propus, ca soluţie tehnică, şi în urmă cu 40 de ani pentru comanda adaptivă a sistemelor de acţionare electromecanică. O temă de actualitate care ne-a permis şi alte colaborări. O teză de doctorat în cotutelă finalizată deja. O alta în curs de elaborare. Participarea  pe această temă la proiecte transfrontaliere  sau interregionale.

            Aşadar , drumul „cercetării ” , început  în urmă cu  aproape 40 de ani m-a adus şi în  cetatea  dumneavoastră unde , cu prietenii profesionali, am edificat mai multe proiecte.

            Am scris şi o carte „ Bazele cercetării creative”  ca o  sinteză a experienţei mele în domeniul cercetării. Această carte  a însemnat  o punte  între  activitatea de cercetare şi activitatea didactică desfăşurată de mine la Universitatea Tehnică a Moldovei.  Această carte a însemnat pentru conducerea Universităţii Tehnice  dovada că  vă pot fi util dumneavoastră  prin susţinerea unui curs  specific la Master, apoi, din acest an şi la Şcoala Doctorală , curs intitulat  „Istoria şi metodologia cercetării”.

            Desigur acordarea titlului de Doctor Honoris Causa   de către Universitatea Tehnică a Moldovei  reprezintă pentru mine un nou început şi deci un nou proiect.

            Tema acestui proiect am descoperit-o în acest an  şi se numeşte Sergiu Rădăuţan, primul Rector al Universităţii Tehnice a Moldovei, o personalitate ştiinţifică apreciată în multe ţări, inclusiv în România. Dovada  aprecierii este şi  bustul  din bronz al  lui Sergiu Rădăuţan  turnat de prietenii săi din  România şi găzduit acum la Institutul de geodinamică din Bucureşti.

Mi-am propus ca , în virtutea  legitimităţii conferite de  titlul de DHC al UTM să mă ocup de aducerea bustului profesorului  Sergiu Rădăuţan la Chişinău.         .

            Vă mulţumesc pentru oportunitatea de a  adăuga noi termeni în ecuaţia Craiova-Chişinău.

            Vă mulţumesc pentru  acordarea titlului de Doctor Honoris  Causa 

            Chişinău 25 mai 2010

No Comments »