Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

11 Jun

Gheorghe Lazăr – fondatorul învăţământului în limba română.

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 11.06.11

Despre şcoală , despre reformarea şcolii  se vorbeşte şi se scrie mult azi.  Slujtorii şcolii de azi  aplică  soluţii sugerate sau impuse. În vremea fanarioţilor învăţământul se făcea în limba greacă , era accesibil numai  celor cu dare de mână, iar cei ce deţineau puterea  imitau tot ceea ce era străin. Acestea erau condiţiile când, un ardelean, Gheorghe Lazăr, a întemeiat învăţământul  cu predare în limba noastră.

 

La şcoala din satul natal.

                     Gheorghe Lazăr s-a născut  la data de 5 iunie 1779  în localitatea  Avrig , situată la 25 km de Sibiu, mergând înspre Braşov, şi atestată documentar încă din 1364.Părinţii săi,  Gheorghe şi Mărie Lăzăroaie, ţărani înstăriţi, vroiau ca fiul lor să devină preot în sat, aşa cum doreau mulţi  săteni din acea vreme.  Avea nouă ani când a început  Şcoala primară  în Avrig  , avându-l ca dascăl pe Ioan Barac cu care a păstrat legătura mulţi  ani. S-a dovedit un elev eminent , aşa că învăţătorul şi preotul din sat, Ioan Racotă, îl îndeamnă să  continuie  învăţătura la Gimnaziul Piariştilor din Cluj pe care l-a absolvit în 1806.

                     Elev şi meditator.

Doar în primul an a obţinut calificativul bine, apoi  a fost declarat în fiecare an “eminent”. Menţionez că Ordinul piarist este un ordin călugăresc romano-catolic  înfiinţat cu scopul de a educa  tineretul în spirit religios. Şcoala piaristă din Cluj a fost înfiinţată   la data de 7 iunie  1776.

 În a doua parte a  studiilor , numite şi gimnaziul superior, şi-a îndreptat atenţia în special asupra  filozofiei şi dreptului.Pentru a se întreţine a dat lecţii particulare fiului unei familii de intelectuali din Cluj, Gyulay Khun. Aici a avut acces la o bibliotecă bogată dar a întâlnit şi alţi intelectuali ai vremii printre care Samuel Crişianul, profesor de logică. Datorită condiţiilor materiale,aproape doi ani, între 1801 şi 1802 , a studiat la Gimnaziul Piariştilor din Sibiu, perioadă în care Consistoriul din Sibiu, având în vedere  calităţile sale,   l-a selecţionat  pentru a deveni propovăduitor al catolicismului. După absolvirea gimnaziului a primit o bursă  de 200 florini pe an şi a  plecat la Viena  pentru a studia teologia cu cei mai renumiţi  profesori.

Student la Viena.

                     Spiritul său analitic l-a îndepărtat  de şcoala religioasă rigidă şi l-a îndreptat spre studiul  laic al  filozofiei, istoriei şi matematicii.În perioada 1806-1809, când  Austria a fost ocupată de armatele lui Napoleon  I, Gheorghe Lazăr a lucrat ca topograf pentru acesta alături de alţi studenţi concentraţi.Cunoştinţele şi experienţa dobândite atunci, i-au fost de mare folos mai târziu pentru aş câştiga existenţa, iar mai apoi la pregătirea topografilor  din Ţara Românească.

La Viena a publicat mai multe articole cu caracter pedagogic  în care îşi expune  concepţiile sale privind cugetarea liberă şi admiraţia pentru valorile  enciclopedice, pentru concepţiile democratice.Această schimbare de atitudine a lui Gheorghe Lazăr  i-a determinat pe susţinătorii săi din Consistoriul din Sibiu  să  nu-i mai acorde încrederea  pentru a ocupa un post de preot.

Profesor de şcoală elementară la Sibiu.

A funcţionat, timp de patru ani, între 1811 şi 1815,  ca profesor la o şcoală elementară de teologie din Sibiu,cu un salariu de mizerie de 300 de florini pe an, venit pe care l-a avut şi ca student la Viena. A încercat să tipărească  unele lucrări cu carcater educativ dar  a fost împiedicat. Ca urmare a mai multor nedreptăţi care i s-au făcut, inclusiv evacuarea din locuinţa primită în cadrul şcolii , pleacă în Ţara Românească.

Elaborarea planului de organizare a şcolii în Ţara Românescă.

La recomandarea fostului său învăţător din sat,Ioan Barac, stabilit între timp la Braşov, este primit de logofeteasa  Cantica Bărcăneasa ca învăţător particular pentru fii săi. Îl suie  în caleaşca sa şi îl trece munţii în Ţara Românească, bazându-se şi pe faptul că era rudă cu Grigorie Dimitrie Ghica, devenit ulterior Domn al Ţării Româneşti.

 A lucrat ca inginer topograf  pe moşia  banului  Constantin Bălăceanu care avea şi atribuţii privind  coordonarea şcolilor din Ţara Românească. Împreună cu Iordache Golescu, cu Ioan Văcărăscu  , cu mitropolitul Dionisie au pus la punct un plan amplu de organizare a şcolii pe trei grade, începând cu  şcoala primară, apoi învăţământul  mediu  şi continuând cu învăţământul superior, universitar. Datorită reputaţiei de inginer şi geometru pe care şi-o câştigase în capitala ţării, Gheorghe Lazăr are şansa  “să prezinte personal în Divanul cel mare al ţării, în faţa Domnitorului şi în faţa dascălilor de la Academia grecească  din Schitul Măgureanului, planul său de organizare a unei Academii cu ştiinţe în limba română , cuprinzând şcolari de la cei “ de tot neştiutori” pînă la matematicieni virtuoşi, filozofi şi jurişti….”

Divanul ţării a discutat acest plan aprope trei luni , dar la data de 6 martie 1818 a aprobat planul propus de Gheorghe Lazăr.

Prima şcoală românească la Sf.Sava.

                     La 24 martie 1818, a  început activitatea didactică  cu predare în limba română  la Şcoala de inginerie hotarnică românească. Localul, deşi situat în centrul Bucureştiului, fostele chilii ale mănăstirii  Sf. Sava, era  impropriu pentru o şcoală. . Elevii acestei şcoli erau  copii micilor meseriaşi şi ai târgoveţilor. Cei cu dare de mână mergeau în continuare la şcolile greceşti.

Gheorghe Lazăr a elaborat mai multe manuale  prin care a contribuit la crearea terminologiei ştiinţifice şi tehnice în limba română. Se aminteşte “Aritmetica matematicească”  şi “Trigonometria  cea dreaptă”, adică trigonometria plană.  I s-au alăturat şi alţi cărturari : Eufrosin Poteca , Ion Eliade Rădulescu. A introdus discipline noi precum geometria, filosofia, geografia, gramatica.

Scriind noile manuale , prin traducerea sau compilarea  celor utilizate în Europa, Gheorghe Lazăr a contribuit la crearea terminologiei ştiinţifice şi tehnice  în limba română. Termeni precum adunare, scădere, înmulţire, împărţire, latură, triunghi, sin , cosin, punct, linie,poligon, trapez  au fost introduşi de Gheorghe Lazăr şi îşi păstrează forma şi azi. Desigur, alţi termeni au suferit  schimbări radicale , alţii s-au pierdut în timp, aşa cum se întâmplă, de altfel şi astăzi.

         În felul acesta, Gheorghe Lazăr a demonstrat că limba română poate fi folosită pentru a transmite cunoştinţe de bază, cunoştinţe inginereşti dar şi cunoştinţe de filozofie, disciplină  considerată, la vremea respectivă,   piatra de încercare a unei limbi superioare care poate fi folosită în învăţământul universitar.Până la înfiinţarea şcolii de la Sf.Sava, numită de Gheorghe Lazăr  “Academia cu ştiinţe”, filozofia  era predată numai în limba greacă la Academiile domneşti  la care nu aveau acces  decât cei privilegiaţi.

„ Cititorule, Ce eşti am fost, Ce sunt vei fi, Găteşte-te dar”      

În primăvara anului  1823 s-a îmbolnăvit şi a simţit că nu mai are mult de trăit aşa că l-a chemat pe fratele său, Onea –numit şi Oancea, să vină cu căruţa la Bucureşti şi să-l  readucă în satul lor, Avrig. După câteva luni, la 17 septembrie 1823 s-a stins din viaţă şi  a fost înmormântat în curtea bisericii ortodoxe, nu departe de casa în care s-a născut. Avea 44 de ani. Pe cruce este gravat  un epitaf scris de Gheorghe Lazăr : „ Cititorule, Ce eşti am fost, Ce sunt vei fi, Găteşte-te dar”

După 63 de ani de la moartea sa , în 1886, a fost amplasată în Bucureşti o statuie a lui Gheorghe Lazăr  şi un bust în Avrig, localitatea în care s-a născut, iar în 1973  a fost amplasat şi la Sibiu un bust din bronz

tags: , ,

No Comments »