Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

22 Jan

21.01.2011.Lansarea proiectului“Flexibilitate organizaţională, funcţională şi de ocupare ..”

Posted in Evenimente în imagini (galerie foto) on 22.01.11

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2: „ Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru

promovarea adaptabilităţii”

Titlul proiectului:  “Flexibilitate organizaţională, funcţională şi de ocupare – condiţii  decisive pentru dezvoltarea economică a întreprinderilor”Cod contract:  POSDRU/81/3.2/S/51194

Beneficiar:       SC BARDROM SECURITY SRL Brăila

Parteneri:        SC ANDIRIVAC SRL Galaţi –  partener 1

                        ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  partener 2

                        SC MISO SRL Craiova partener 3

tags: , ,

No Comments »