Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

26 Feb

Plauţius Andronescu , un român- pionier al electrotehnicii mondiale.

Posted in File din Istoria stiintei si tehnicii on 26.02.11

Istoria electrotehnicii este lungă, iar la scrierea ei au contribuit şi mulţi români.Unul dintre aceştia, considerat creatorul şcolii româneşti de electrotehnică teoretică, şi-a adus contribuţii remarcabile la perfecţionarea motoarelor electrice asincrone ce pun în mişcare, aparent miraculos, multe dintre instalaţiile care, acum, fac parte din viaţa noastră: ascensor, scări rulante, tramvai şi-câte-şi-mai-câte.

 

tags: , ,

No Comments »

30 Oct

Mesaj publicat în vol.2″ Centenarul învăţământului superior electrotehnic la Iaşi”

Posted in Mesaje transmise catre... on 30.10.10

 

                    Valenţele Şcolii de la Iaşi.

                        Şcoala nu are vârstă. Clădirea în care funcţionează Şcoala  are o anumită vechime, mai mare sau mai mică. O Şcoală are, sau nu are, valoare  şi vigoare.

Valoarea unei şcoli este dată  de  cei care, în timp, în istorie, au slujit-o şi de cei care s-au  format la această şcoală. Valoarea rezultă, în opinia mea, din dimensiunea istorică a şcolii.

Vigoarea unei şcoli este dată de cei care slujesc, la timpul prezent, instituţia-şcoală.

                        Şcoala de la Iaşi are valoare. Am mai  multe argumente pentru a susţine această afirmaţie dar mă consider îndreptăţit să aduc doar două argumente.  L-am întâlnit de mai multe ori pe profesorul Nicolae Boţan ,un slujitor de mare valoare al Şcolii de la Iaşi , un nobil al acţionărilor electrice, iniţiatorul Conferinţei Naţionale de Acţionări Electrice, care „ funcţionează şi azi”. Prin profesorul Nicolae Boţan şi profesorul Profir Degeratu, mentorul nostru  într-ale acţionărilor s-a creat o punte profesională între  Şcoala de la Iaşi şi Şcoala de la Craiova.

                        Şcoala de la Iaşi are valoare prin absolvenţii ei pe care eu  i-am  văzut la lucru ca profesori-ingineri electromecanici  în Licee din Iaşi, din Suceava, din Roman , din Câmpina . Pedagogi de referinţă, profesionişti recunoscuţi.

                        Şcoala de la Iaşi are frumuseţe „oltenească”, pentru că , aşa cum  „ mărgelele „ lui Brâncuşi se înşiră pe o „inimă” de fier spre infinit, aşa şi „şcolile ieşene” se  înşiră pe apa milenară a Bahluiului  aducându-şi  prinosul  lor la „Marea  de cunoştinţe” ştiinţifice ale lumii.

                        Şcoala de la Iaşi ştie să respecte valorile umane. Un craiovean, Mihai Konteschweller, truditor  pe tărâmul radiofoniei, alături de Dragomir Hurmuzescu, părintele  Şcolii de la Iaşi,  a fost profesor la Iaşi numai doi ani, 1947-1948. Şi totuşi, în semn de preţuire pentru strădania acestuia, promoţia de ingineri din 1948 poartă numele „  profesor Mihai Konteschweller” pentru că Şcoala de la Iaşi ştie cum să spună „ te preţuiesc, omule”.

                        Şcoala de la Iaşi  are vigoare. Argumentul meu este legat de prezenţa slujitorilor de azi ai Şcolii de la Iaşi în tot ceea ce reprezintă ştiinţă, tehnică,  viaţa comunităţii profesionale  naţionale şi internaţionale.

                        La ceas  aniversar îi doresc Şcolii de la Iaşi  „ Valoare crescătoare şi Vigoare crescătoare !”

                        Prof.dr.ing.Gheorghe Manolea

                        Universitatea din Craiova

tags: , , ,

No Comments »