Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

29 May

28.05.2016 Strada Ion Ionescu Argetoaia

Posted in Strazile Craiovei si numele lor on 29.05.16

Strada Ion Ionescu Argetoaia

Ionescu  este un nume  foarte răspânit  la români. Sunt mulți români care  sunt poartă numele Ionescu Ion. În România este o singură comună cu numele Argetoaia, atestată documentar  de  aproape 350 de ani.  Ion Ionescu Argetoia  desemnează, fără echivoc, o  singură persoană. Ion Ionescu Aregtoaia este, prin activitatea desfășurată și prin rezultatele obținute, o personalitate de prim rang, care nu poate fi confundată cu nimeni altul.

S-a născut  la data de 22 iunie 1880  în   localitatea Argetoaia, situată la cca 45 km NV de Craiova. A urmat școala primară în comuna natală unde s-a remarcat prin rezultatele obținute la învățătură așa că părinții l-au trimis să urmeze Liceul Carol I din Craiova. Documentele menționează că a fost coleg cu Nicolae Titulescu, deși acesta era cu un an și jumătate mai mare. Putem trage concluzia că a fost coleg de generație și cu vestitul Gogu Constantinescu.

După absolvirea Liceului s-a înscris la Facultatea de Științe Naturale din București, înființată în 1866. Durata studiilor era de trei ani, iar absolvenții  deveneau profesori pentru școlile gimnazile. Ion Ionescu Argetoaia  dorea să facă mai mult și de aceea, după terminarea facultății, a plecat în Germania, la Unversitatea din Jena. Vă reamintesc că Universitatea din Jena se numără printre cele mai vechi universități din Germania fiind înființată în 1558.

S-a specializat în geologie, iar în Teza de doctorat s-a ocupat de ”Pliocenul în Oltenia cu privire specială asupra tectonicii  depresiunii getice”.După obținerea doctoratului s-a reântors în țară și a lucrat, din 1910 până în 1919 , la Institutul  geologic al României cu sediul în București. Acesta fusese înființat în 1906, iar primul său director a fost craioveanul Ludovic Mrazek. În aceiași perioadă a  funcționat și la catedra de geologie a Școlii Politehnice din Timișoara. Activitatea în învățământul superior s-a concretizat și prin două manuale  ”Contribuţii la studiul faunei molusce pliocene din Oltenia” și ” Curs de geologie stratificată”.

Revine în Craiova ca profesor de științe naturale la Liceul Frații Buzești pe care îl va conduce timp de 20 de ani, din 1920 până în 1940. Ion Ionescu Argetoaia a avut un rol important în construirea localului actual în care a și locuit multă vreme pentru a putea fi prezent tot timpul în școală. În  această perioadă se ocupă de organizarea muzeului de științe naturale al  școlii care cuprindea  specii dispărute din fauna Olteniei, păsări și mamifere. Pasionat în egală măsură și de geologie, a organizat o colecție mineralogică cu cca 1200 de roci specifice din Oltenia.

S-a implicat și în organizarea  Muzeului  de Istorie Naturală a Craiovei  care, la început, în 1922, a funcționat în clădirea Prefecturii.

Strada Ion Ionescu Argetoaia este paralelă cu Bulevardul 1 Mai. Începe din strada Dimitrie Gerota, trece pe lângă Liceului economic, se intersectează cu strada dr. Victor Papilian și ajunge până la gardul care împrejumiește Spitalul județean.

Ion Ionescu s-a născut în satul Argetoaia. Prin strădania sa a lăsat  Craiovei o moștenire de care beneficiază și azi mii de cetățeni ai   Craiovei- Clădirea Liceului Frații Buzești.

No Comments »