Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

15 Nov

14.11.2015 Strada Doctor Victor Gomoiu

Posted in Strazile Craiovei si numele lor on 15.11.15

Strada Doctor Victor Gomoiu

Cartierul 1 Mai, cuprins între strada Tabaci și strada Popoveni este ” dominat” de medicină,  de străzi care poartă numele unor medici vestiți, de clădiri legate de medicină  : Clădirea Spitalului Județean, Clădirea nouă a Facultății de medicină, căminul, cantina. Una dintre străzi poartă numele dr.Victor Gomoiu. Este plasată în spatele Fabricii de confecții  și Complexului meșteșugăresc, fiind paralelă cu Bulevardul 1 Mai.Strada dr.Victor Gomoiu începe din strada Dimitrie Gerota, tot medic, din apropierea clădirilor Liceului economic. Aici este și sediul Inspectoratului în construcții din Craiova. De o parte și de alta a străzii  dr. Victor Gomoiu, până la joncțiunea cu strada Popoveni,  se înșiră blocurile botezate cu litera I urmată de un număr  și cele botezate cu litera S urmată de un număr. De la intersecția cu strada Popoveni se vede clădirea Centrului Multifuncțional din cartierul Romanescu.

Victor Gomoiu s-a născut la data de 18 aprilie 1882 – în  localitatea Vânju Mare , judeţul Mehedinţi .Studiile primare le-a făcut în comuna natală, apoi Liceul Traian din Drobeta Tr. Severin şi Facultatea de Medicină din Bucureşti ( 1900-1905). După patru ani de cercetări, a obţinut  , în 1909,   titlul de doctor în ştiinţe medicale cu   calificativul „ magna cum laudae”  cu  teza  : “ Anaplastia feţei şi capului”. Preocupările sale au depăşit , încă de la început, graniţele profesiei medicale. Aşa se face că , în 1906 , figura în colectivul de redacţie al revistei „Şezătoarea satului” Bumbeşti-Jiu,  alături de George Coşbuc , revistă în care a publicat mai multe articole legate de medicina în poezia populară românească. De altfel, acest subiect îl va dezvolta mai târziu în lucrările prezentate la Congrese internaţionale, începutul fiind Congresul de la Oslo din 1928 când a prezentat  lucrarea          „ Medicina populară în România”. De asemenea,  în 1935 , cu ocazia celui de al X-lea Congres de istorie a medicinei, Victor Gomoiu a propus înfiinţarea unei Comisii care să se ocupe  cu studierea medicinei populare.

În timpul Primului Război Mondial a activat ca medic militar fiind decorat pentru fapte de eroism. În acele condiţii specifice a imaginat o tehnologie şi a inventat un dispozitiv pentru efectuarea transfuziilor de sânge. După terminarea Primului război mondial se simţea o nevoie acută de spitale   care să acorde asistenţă medicală gratuită, aşa că  începând cu 1920 s-a implicat în construirea unui aşezământ medical numit la început “Complexul de asistenţă medico-socială de la Bariera Vergului”, apoi Spitalul „Sfânta Elena”, după ’44  s-a numit  Spitalul de copii „23 August” şi s-a specializat pe asistenţa pediatrică, iar din  1990 se numeşte  Spitalul Clinic de Copii “Prof. Dr. Victor Gomoiu Activitatea în domeniul asistenţei medicale a continuat prin  contribuţia la înfiinţarea altor spitale la Mangalia, Turnu Severin, Vânju Mare.

A condus , împreună cu dr.doc.M.Cănciulescu, revista Acta Medica Română (1928- 1948) în care a militat pentru înfiinţarea unei universităţi  de medicină la Craiova. Ca omagiu pentru această activitate unul dintre amfiteatrele Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova îi poartă numele.

Este considerat părintele istoriei medicinei româneşti şi al muzeografiei medico-farmaceutice.   Câteva cărţi de referinţă: Spitalul- originea şi evoluţia sa (1920),Istoria medicinei în România (1939), Isoria medicinei, prin călători (1945).

Începuturile preocupărilor lui Victor Gomoiu  legate de istoria medicinei se regăsesc în cercetările  efectuate de acesta privind  metodele de tratament utilizate  în medicina populară şi publicate parţial în revista „Şezătoarea satului” încă din 1906. O contribuţie importantă în acest domeniu a fost adusă  în  1920 prin  publicarea cărţii „Spitalul- originea şi evoluţia sa” şi în 1923 prin publicarea  cărţii „Din istoria medicinei şi învăţământului medical românesc”.

S-a făcut remarcat în lumea istoricilor  medicinei atât prin participarea cu lucrări inedite dar şi prin iniţiativele sale. Reamintesc propunerea de înfiinţare a Comisiei pentru studierea medicinei populare .Fără îndoială că organizarea la Bucureşti, în perioada 10-18 septembrie 1932 , a celui de al IX-lea Congres  de istoria medicinei a fost o recunoaştere a meritelor lui Victor Gomoiu în acest domeniu dar şi o contribuţie remarcabilă a acestuia pentru ca „Istoria medicinei” să devină o disciplină necesară în formarea medicilor. În 1936, 1 februarie, a fost ales Preşedinte al Societăţii Internaţionale de Istoria Medicinei şi a deţinut această  funcţie până în 1958  chiar dacă începând cu 1950, timp de mai bine de patru ani, a fost închis pe motive politice.

A înfiinţat Societatea Română de Istorie a Medicinei care a avut întruniri lunare între 1929 şi 1948.

Numele doctorului Victor Gomoiu  este legat și de Muzeul  medicinei din Craiova.

Începuturile au fost făcute  de farmaciştii Gheorghe Cismărescu şi Nicolae Zahacinschi care au amenajat în 1963 o Colecţie  cu documente de istoria farmaciei  la Casa medicului şi farmacistului care funcţiona , la vremea  aceea, pe strada Brestei unde est acum Hotel Golden House. Apoi, în 1973 profesorul Mihail Şchiau, cadru didactic la Facultatea de Medicină a  fondat Muzeul de Istoria Medicinii şi Farmaciei “Victor Gomoiu”, afiliat la Universitatea din Craiova .Patrimoniul iniţial  era constituit  din  cele mai valoroase  piese-document adunate de  chirurgul şi istoricul  Victor Gomoiu şi donate în 1972 de soţia acestuia dr. Viorica Gomoiu . La acestea s-au adăugat alte donaţii  ale unor personalităţi din lumea medicală dar şi ale studenţilor. Muzeul a funcţionat  până în  1979 în clădirea Facultăţii de Medicină apoi, până în 1996 într-o clădire istorică din strada Unirii nr.104.Clădirea a fost revendicată iar  colecţiile au fost transferate la Muzeul de artă  din Craiova, la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova şi  la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu.

Victor Gomoiu a fost membru a 17 academii de ştiinţă din lume.A fost Ministru al sănătăţii  din iulie până în septembrie 1940, dar a renunţat la această funcţie  deoarece nu a fost de acord cu  regimul militaro-fascist instaurat în România acelor vremuri.Un spital de copii din Bucureşti  şi Liceul din Vânju Mare poartă numele  „ Dr.Victor Gomoiu”.

S-a  stins din viaţă în Bucureşti, la data de 6 februarie  1960

 

No Comments »