Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

08 Aug

08.08.2015 Străzile Horia,Cloșca și Crișan

Posted in Strazile Craiovei si numele lor on 08.08.15

Strazile Horia Closca si Crisan

Cele trei străzi au o istorie zbuciumată, ca și eroii al căror nume îl poartă.Pe una dintre casele situate pe strada Horia a rămas scris anul când a fost construită, 1931, așa cum se obișnuia la vremea aceea. Așadar o stradă cu o vechime de peste o sută de ani. Cele trei străzi,  porneau toate, la început, din Calea București. Acum doar strada Horia pornește din Calea București.Mai bine spus, interesectează Calea București și ajunge până în strada Împăratul Traian.Așadar strada Horia începe din strada Dezrobirii, traversează Calea București în zona Stomatologice-Spitalul nr.3, intersectează strada Nanterre, fostă Leonte Filipescu,apoi lasă în dreapta strada Mărăști, ajunge la fântâna arteziană de la interesecția străzilor General Eremia Grigorescu,Oituz și pictor Ion Andreescu,intersectează strada Mărășești și ajunge în strada Împăratul Traian, fostă Silozului.Între Calea București și strada Nanterre sunt construite acum blocuri.Pe partea dreaptă au mai rămas patru case. Între strada Nanterre și Împăratul Traian pot fi admirate case construite la începutul secolului XX  dar și cele construite  în zilele noastre, adică la începutul secolului XXI.

Strada Cloșca începea din Calea București,  aproximativ unde se găsește acum clădirea Telefoanelor, între blocurile A5 și A6. În 1964 funcționa aici  fabrica de conserve ”Fructul Românesc”. O fabrică veche care era în plan să fie dezafectată deoarece era deja aprobat proiectul de lărgire a străzii Calea București și construirea noilor blocuri. Din păcate, s-a  amânat închiderea acesteia și într-o zi nefastă plafonul etajului întâi a căzut peste muncitorii de la parter.Au fost morți.Au fost răniți. Evident, evenimentul  a trecut neobservat oficial  dar mai ales neconsemnat. Acum strada Cloșca începe din strada Nanterre și face legatura cu strada Sfinții Apostoli. Edificul foarte cunoscut situat pe această stradă este Școala gimnazială nr.22 ”Mircea Eliade”.Această clădire a fost construită în perioada 1963-1964 și a fost inaugurată la 1 septembrie 1965. Până în anii ’80 a  fost și școală de aplicație pentru studenții Institutului Pedagogic din Craiova situat, atunci, pe Calea București

Din strada Crișan a mai rămas doar o mică parte care ajunge în strada Sfinții Apostoli.

Despre Horia ,Cloșca și Crișan s-a scris mult. S-au jucat piese de teatru.S-au făcut și filme.Pictorul oltean Stoica Dumitrescu, născut la Zănoaga , Dolj, a pictat un tablou care este expus la Muzeul din Alba Iulia, locul în care au fost pedepsiți exemplar cei trei capi ai revoluției țăranilor ardeleni din 1784.

Iată ce s-a consemnat în Enciclopedia Română publicată de Editura Minerva din Cluj în 1929. Trecuseră 145 de ani și, poate, filtrul timpului a lăsat să treacă esența evenimentelor.

” Revoluția țăranilor români din Ardeal, îndreptată împotriva nobililor unguri a izbucnit în Munții Apuseni sub conducerea lui Horia,Cloșca și Crișan.Motivele generale erau  sarcinile fără seamăn puse pe țărani de nobilime,iar locale: abuzurile funcționarilor dominiali din Munții Apuseni. Moții făcuseră mai multe plângeri împotriva lor,Horia fusese de trei  ori la Viena, dar zadarnic căci ordinele împăratului nu se executau. Împăratul Iosif II făcuse și el două călătorii prin Transilvania ( 1773,1783) pentru a cunoaște starea  poporului și  se reîntorsese hotărât să desființeze iobăgia.Cunoscând intențiile bune  ale împăratului pentru popor, care se împiedicau într-una de zidul asupritor al nobilimii, țăranii români se hotărâră să zdrobească acest zid cu armele. Horia, când se întoarse de la Viena, după  audiența la Împărat din data 1 aprilie 1784, cutreeră satele din munți arătând țăranilor un pergament care cuprindea, spunea el,  drepturile românilor și porunca Împăratului de a le impune cu arma.Revoluția izbucni într-o duminică, 31 octombrie 1874,în satul Mesteacăn, când țăranii au hotărît să plece la Alba-Iulia să aducă arme și să se întrunească sub comanda lui Crișan.A doua zi mulțimea ucise doi subprefecți unguri care veneau să-l prindă pe Crișan, iar a treia zi 17 nobili din Crișcior.În cinci zile tot Zarandul căzu pradă furiei țăranilor care dărâmau castele, ucideau pe nemeșii unguri, iar pe soțiile și pe fiicele lor le botezau în legea românescă, le făceau chiar să se căsătorească cu țărani români. Revoluția s-a extins repede asupra comitatelor Hunedoara, Alba, Cluj, Sibiu, Arad. Țăranii ocupaseră și orașele Roșia, Abrud, Câmpeni dar încercarea  din 7 noiembrie de a cuceri Deva, unde se adunase o bună parte a nobililor nu reuși. 72 de țărani căzură morți, iar 44 prizonieri , care fură executați a doua zi. Avântul revoluționarilor fu stânjenit de un armistițiu încheiat de Cloșca  cu armata imperială ,la Tibru, în 12 noiembrie. Dar când nobilii începură să  supună pe răsculați celor mai groaznice pedepse, țăranii nu mai respectară armistițiul și începură lupta cu mai multă furie. Învingători la Râmeț, Brad, Lupșa se gândeau la un front de la Deva la Huedin, dar nu reușiră căci armata imperială îi înconjură din toate părțile. În lupta de la Mihăleni fură tăiați 85 de țărani. În cea din urmă  luptă, din 14 decembrie, Horia dădu ordin țăranilor să se retragă la casele lor pentru că nu trebuie să se împotrivească armatei imperiale. El se ascunse împreună cu Cloșca în pădurea Scorăcet. Prinși în 27 decembrie 1784 fură aruncați în temnița de la Alba-Iulia și apoi zdrobiți cu roata în 28 februarie 1785 în fața celor 2515 țărani români aduși din 419 sate, iar corpurile lor tăiate în bucăți și expuse  în diferite localități.Aceeași soartă o avu și corpul lui Crișan care se sugrumase în temniță cu curelele de la opinici. Înainte și după această fioroasă dată au mai fost executați mulți alți țărani cu rol conducător în revoluție.Victimele acestei revoluții au fost din partea ungurilor 112 uciși, după care au rămas 38 de văduve și 77 de orfani, iar din partea românilor 349 uciși, 243 văduve și 580 de orfani”.

Trei străzi: Horia, Cloșca și Crișan.

Trei oameni, Horia Cloșca și Crișan, care au luptat ca oamenii, vremelnic la putere, să respecte oamenii.

Oamenii sunt importanți !

No Comments »