Blog – Prof. Gheorghe Manolea

Despre Istoria ştiinţei, Despre Inventatori,şi…despre mine!

16 Sep

14.09.2012 SINGRO-Eveniment de referinta in activitatea AGIR

Posted in Evenimente în imagini (galerie foto) on 16.09.12

SINGRO  – Eveniment de referință în activitatea AGIR

În fiecare an AGIR organizează  două Colocvii pe teme de  actualitate: în aprilie și în iunie. Din doi în doi ani AGIR organizează, în septembrie, Simpozionul SINGRO  pe teme de interes național la care sunt invitați ingineri români din toate țările. Vin ingineri  români care au studiat în România, iar acum lucrează în alte țări. Vin ingineri sau arhitecți care au studiat în România, s-au reîntors în țările lor dar sunt, în continuare,  vorbitori de limbă română. Vin ingineri care au studiat în alte țări și în alte limbi pentru care limba română este limba maternă.

SINGRO 2012 a reunit, alături de ingineri din România, ingineri din Moscova, Kiev, Chișinău, Wroclaw,New-York. Tema din acest an, ”Inginerie și educație”,  a oferit un cadru generos pentru proiecte de viitor. Arhitectul inginer din Wroclaw se va ocupa de restaurarea unei clădiri cu istorie ”tehnică” din Craiova, inginerul constructor din New-York se va ocupa de prezentarea în America a unei sculpturi realizată de  Brâncuși, aflată până acum într-o colecție privată. Inginerii din Chișinău vor participa la un proiect din  Programul Capacităţi, Subprogramul “Cooperări bilaterale – Programul de cooperare bilaterală România – Republica Moldova”.

SINGRO – eveniment de referință în activitatea AGIR, este la a X-a ediție. Evenimentul poate fi considerat  model  pentru modul în care se construiesc operele sociale, economice, inginerești: cu viziune, cu perseverență, cu constanță, cu pasiune ,cu apreciere reciprocă, cu recunoaștere reciprocă, cu respect unii față de alții.

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC  AL INGINERILOR ROMÂNI PRETUTINDENI

13 septembrie 2012

Secțiunea Educație.

La secțiunea Educație au fost înscrise 18 lucrări din care s-au susținut 16 plus încă o lucrare suplimentară

Temele abordate se referă la

1.Particularitățile formării inginerilor din  mai multe domenii de activitate:

–          construcții, arhitectură și al serviciile aferente,

–          inginerie electrică

–           instalații hidraulice și pneumatice

–          bioinginerie, biomedicină, inginerie clinică

–          energii regenerabile ( biogaz)

2.Metode  utilizate în educația inginerilor și a elevilor din liceele cu profil tehnic

– metode de învățare bazate pe proiect

– metode  de organizare a procesului de învățământ ( metode modulare)

– metode interactive

– metode bazate pe competențe

3.Instrumente  folosite în educația inginerilor

– platforme eLearning

– formarea continuă

Deși opiniile privind scopul și metodele folosite  în educația inginerească a fost diverse și diferite se pot formula  următoarele concluzii cu caracter de  generalitate

–          Pentru formarea unei culturi  naționale solide în domeniul protecției proprietății industriale este necesară o politică și o strategie națională care să fie impusă de la nivelul Ministerului de resort.

–          Rolul asociațiilor profesionale este de  a menține  cultura educației permanente

–          Pentru acceptarea noilor tehnologii trebuie să le cunoaștem,iar dacă le cunoaștem, le înțelegem, putem să le folosim eficient

–          Matematizarea cursurilor, a prelegerilor, a lecțiilor trebuie să țină cont de  auditoriu , de  scopul pentru care acesta este format

–          Procesul de învățământ trebuie abordat ca un sistem în care fiecare componentă are un scop funcțional, iar prin reacția inversă  se fac corecții permanente în desfășurarea procesului educațional

–          Folosirea tehnologiei informatice oferă multiple avantaje dar  acest instrument trebuie utilizat  ca element complementar deoarece dacă se uniformizează totul, dacă  elevul, studentul, inginerul este scos în afara procesului de creație atunci nu mai are de unde să apară progresul. Progresul este  realizat de om, de inginer.

–          Pentru ca procesul de educație să fie eficient, este important ca și studentul să știe ce vrea, să știe unde vrea să ajungă, să-și propună obiective formative

–          Pentru ca procesul de formare să fie eficace trebuie ca formatorul să aibă puterea de a selecta informațiile utile

–          Inginerii care vor să urmeze o carieră didactică trebuie să aibă și o pregătire pedagogică adecvată

–          Practica studenților trebuie  să fie o practică activă, în sensul că acesta trebuie să participe nemijlocit la procesul de producție, de fabricație, de proiectare.

–          În echipele interdisciplinare,  cu sunt cele   din medicina modernă, spre exemplu, inginerul are un rol sinergetic, iar în acest scop acesta trebuie să aibă o  cultură generală

–          Educația inginerilor trebuie făcută astfel încât acesta să nu fie un simplu creator de obiecte, el trebuie să fie un arhitect care să realizeze obiecte funcționale integrate armonios în mediu

–          Pentru formarea competentelor si abilitatilor necesare curriculum-ul de studii al specialitatii se impne  o abordare de sistem, transdisciplinară si dezvoltare durabila. Eficinetizarea procesului de studiu impune implicarea activa a studentilor, mediului de afaceri si diversirsicarea relatiilor internationale. Pentru optimizarea procesului de instruire in domeniul Inginerie electrice se propune unificarea si generalizarea Nomenlatorului de specialitati pentru licenta-masterat-doctorat.

–          Inginerul  care prestează o activitate de proiectare, cercetare, de organizare şi conducere a proceselor tehnologice dintr-o întreprindere trebuie  să aibă cunoştinţe riguroase, abilităţi practice şi creativitate, disciplina muncii şi responsabilitate.

–            Trebuie  să flexibilizăm sistemul universitar ingineresc,  să găsim cele mai potrivite metode ca să atragem elevii talentaţi spre această zonă mai dificilă, cea a ingineriei.

–          Marile realizări inginereşti trebuie mai bine mediatizate

–          Pregătirea inginerilor trebuie orientată şi spre cunoştinţele economice, mai ales cele de management, cu respectarea conceptelor dezvoltării durabile, în condiţiile noii societăţi bazate pe cunoaştere.

–           Se impune optimizarea procesului de educație prin eficientizarea strategiilor didactice interactive pe baza utilizării eficiente a tehnologiilor moderne   care se poate realiza numai în condiţiile proiectării demersului didactic, în mod corect şi coerent, racordat la cerinţele unei instruirii centrate pe cursant

–          Dezvoltarea accelerata si necontrolata a unor sectoare de activitate a facut, ca in prezent, intreaga omenire sa se afle sub impactul actiunii potrivnice a mediului asupra vietii. Noi, ca ingineri si pedagogi, trebuie sa  prezentam programe eficiente, sa impunem noi tehnologii, noi instalatii si proiecte cat mai \”curate\” pentru  pastrarea unui climat sanatos.

–          Formarea inginerului este un proces continuu, care cuprinde două elemente principale: formarea inițială și formarea continuă.Formarea inițială asigură dobândirea competențelor și a certificărilor oficiale necesare desfășurării meseriei alese. Formarea continuă este o cale de îmbogățire a cunoștințelor teoretice și practice din domeniul în care inginerul activează. Din experiența  reiese că doar participarea la programul de formare nu este suficientă. Calitatea programelor analitice ale cursurilor de autorizare și de pregătire continuă este esențială.

No Comments »